Arne Rasmusson frikyrkan och demokratin

Radical Orthodoxy on Catholicism, Protestantism and Liberalism/Liberality
Arne Rasmusson
Modern Theology 37:1 January 2021
 
En påfallande vanlig uppfattning i frikyrkan är att baptisterna var viktiga för friheten på 1800-talet, men nu när Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka, så behövs frikyrkan inte längre. Den naturliga slutsatsen är att ekumeniskt arbete med syftet att låta frikyrkorörelser uppgå i Svenska kyrkan är vägen fram. En av drivkrafterna bakom bildandet av Equmeniakyrkan var en variant av detta och ledde till att Svenska baptistsamfundet gick upp i ett samfund som det är svårt att på allvar kalla baptistiskt.
 
Det finns också en längtan hos mycket frikyrkofolk att låta sig infogas i det allmänkyrkliga. Peter Halldorf och kommuniteten på Bjärka Säby är ett sådant exempel där man låter sig fascineras av kyrkofäder och ökenmödrar för att sedan sätta det i församlingspraktik.
 
Lite av dem allmänna attityden är att om vi i frikyrkan slutade vara så jobbiga och bråkiga och i stället blir en del av den allmänna, etablerade och statsbärande kyrkan så skulle all bli så bra.
 
Därför är Arne Rasmussons artikel i Modern Theology så intressant. Här framhåller han hur det aktivistiska i frikyrkan och delar av den protestantiska rörelsen har varit så viktigt för framväxt av demokrati och liberalism och gör det genom historiska studier. Nu är artikeln en del av ett teologiskt samtal jag inte är insatt i, så jag förstår inte alla nyanser, men intressant är var det är.
 
Om man blickar ut över världen så ser man på nytt ledare med totalitära ambitioner och en cancel-kultur som vill stoppa det fria meningsutbytet. Storföretag får mer makt, inte minst Facebook och andra som påverkar hur och vad vi får kommunicera.
 
Därför är den jobbiga och aktivistisk frikyrkan tillsammans med en jobbig och aktivistisk protestantism fortsatt relevant och viktig för frihet och demokrati. Intressant är att det också ofta är dessa rörelser som också uppmuntrar till att följa Bibel och formas av evangelium.
 
På baptisternas historia känner vi oss fortsatt trygga i vårt uppdrag att låta dagens frikyrka spegla sig sin historia och inspireras till fortsatt aktivism och jobbighet.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln