Baptister och den apostoliska tron

"Nyckeln till att tillägna oss vårt arv av en sant apostolisk tro är att lära oss att placera oss inom kyrkans fulla historia – i dåtid och nutid – med all dess rikedom och mångfald. Genom att ge uttryck för denna berättelse över århundradena hittar vi kontinuitet med det apostoliska. I denna berättelse möter vi en mängd av trofasta vittnen: martyrer och bekännare, ökenmödrar och kyrkoföder, skolastiker och mystiker, reformatorer och radikaler, puritaner och pietister. Dessa och många fler är också vårt andliga arv. De är den funt som genom vilken den apostoliska källan flödar. När baptister blir ekumeniska nog att återta den fulla kristna berättelsen som vårt arv, så kommer vi verkligen att stå i den glädjefulla flodens strömmar (Ps 46:4) som Johannes och Jesus stod i, tills den dag då vi samlas med de heliga framför den strålande flod, klar som kristall, som strömmar vid Guds tron och Lammet (Upp 22:1)."
Curtis Freeman "A Confession for Catholic Baptists" i "Ties That Bind: Life Together in the Baptist Vision", 1994