Dietrich Bonhoeffer som ungdomspastor

Bonhoeffer As Youth Worker - A Theological Vision for Discipleship and Life Together
Andrew Root, Baker Academic, 2014

Den tyska prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) upphör aldrig att fascinera. Vi inspireras av hans kamp mot nazismen och hans död som martyr, i vår kommer vi att kunna läsa mer om hans levnadsöde i ”Bonhoeffer : Präst, martyr, spion” av Eric Metaxas. Vid sidan av andaktsböcker sammanställda från hans brev och texter läses ”Efterföljelse” från 1937 och ”Liv i gemenskap” från 1939 ännu flitigt som uppbyggelse. ”Motstånd och underkastelse” som satts samman efter hans död är en kontroversiell klassiker.

Andrew Root ger i boken ”Bonhoeffer As Youth Worker” ett lite annorlunda perspektiv på Bonhoeffer. Faktum är att Bonhoeffer före 1939 mer alltid skrev sina teologiska arbeten på samma gång som han jobbade med barn och ungdom och att barn och ungdomsarbete är det huvudsakliga församlingsarbete han ägnade sig åt. Root argumenterar att flera av Bonhoeffers djupa insikter kommer ur erfarenheter i ungdomsarbete. I den tyska teologens åtta teser om ungdomsarbete ser vi en genomtänkt strategi för arbete med barn och ungdom. Roots utläggning av dessa åtta teser är ensamt värt bokens inköpspris.

För konfirmandundervisning tog Bonhoeffer fram en katekes med ett modernt språk och innehåll mer avpassat som utgångspunkt för samtal än för utantillinlärning. Innehållet är tydligt lutherskt, med en intressant ton av etik och politik. Tyvärr finns katekesen inte med i den här boken, utan den intresserade får läsa den i samlade verk volym 11 i den engelska översättningen. Det är lätt att leva sig in i vilket gott samtal denna framställning av den kristna tron bör ha gett underlag för i sin tid, men mycket är väldigt relevant än idag. Jag skulle gärna använda katekesen i min ungdomsgrupp, men med lite justeringar för att passa bättre i döparrörelsens sammanhang.

En tes i boken är att Bonhoeffer är en förfader för den teologiska vändningen i ungdomsarbete. En vändning inte till att lära in teologiska satser, utan en vändning till att låta ungdomsarbetet ha som mål att låta ungdomen möta det teologiska, att erfara Gud. Sådant byggs genom god gemenskap och goda samtal. Samtal där vardagliga erfarenheter naturligt leder in samtal om Gud och att följa Jesu vilja. Min personliga erfarenhet är att sådana samtal kan vara mycket viktiga tillfällen för att förmedla den kristna tron. Lek och skoj har en roll i ungdomsarbete, det visar inte minst Bonhoeffer många exempel på, men det måste också finnas ett mål att nå djupare och ge plats för dessa samtal.

Boken avslutas med en genomgång av hur böckerna ”Efterföljelse” och ”Liv i gemenskap” kan användas som inspiration för ungdomsledare och ungdomspastorer och vad man bör tänka på när man läser dessa böcker.

Visst vore det gott om denna bok kunde översättas till svenska. Till dess rekommenderas den i sin engelska form för ungdomsledare och ungdomspastorer som söker att fördjupa sin förståelse av sitt tjänande.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln