Baptisternas tro

Baptiströrelsen  har inte på samma sätt som lutheraner eller katoliker samlande trosbekännelser eller läroämbeten som gäller för alla och alltid. Det kan därför skilja betydligt i tro och liv mellan olika baptistförsamlingar. I det här avsnittet ger flera exempel på hur baptister av olika riktningar beskriver sin teologi.

Vi som skapat den här webbplatsen uppmuntrar alla som vi lära av baptisters teologi att ta del av den rika, detaljerade och bibeltrogna undervisning som finns i 1689 års baptistbekännelse. Med C.H. Spurgeon (1834–92) vill vi säga att: "Vi tror på den ödmjukande sannningen om Guds suveräna nåd i frälsningen av förlorade syndare. Frälsning är genom Kristus allena  och genom tro allena."

Kristna

De flesta baptister ser precis som andra kristna den apostoliska trosbekännelsen som en god sammanfattning av den kristna trons grunder:

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,

led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen

reformerade

Även om baptiströrelsen har djupa rötter i den radikala reformationen så hämtar man i allmänhet sin grundläggande teologi ur 1500-talets reformation med teologer som Martin Luther och Jean Calvin.

Bland dokument som beskriver reformationens teologi finns:


Laddar innehåll...

Fria

Baptistteologen John Smyth (1570–1612) var en pionjör för baptiströrelsens tanke om den fria församlingen:

"En synlig gemenskap av Heliga är två, tre eller flera Heliga förenade i ett förbund med Gud och dem själva, för att fritt bruka alla Guds heliga ting, enligt Ordet, för deras ömsesidiga uppbyggelse och för Guds ära ... denna synliga gemenskap av Heliga är den synliga Kyrkan."

"Kristi församling är en sammansluting av trons folk från världen genom Guds ord och ande, förenade med en Herre och med varandra genom dopet, på grund av personlig bekännelse om tro och syndaförlåtelse."

Överhetens ämbetsmän ska inte genom sitt ämbetes kraft lägga sig i frågor om religion, eller samvetsfrågor, för att tvinga eller förmå människor till den eller den formen av religion eller lära. De ska istället lämna den kristna religionen fri till varje människas samvete, och bara hantera medborgerliga överträdelser (Rom 13), oförrätter och orättvisor mot människan som mord, äktenskapsbrott, stöld osv. Detta därför att Kristus är församlingens och samvetets enda kung och lagstiftare (Jak 4:12).”