2015 > 11

Om bönen (Artos, Adlibris)
Origenes
Artos Norma Bokförlag, 2009

Origenes (ca 185–ca 254) lilla bok om bönen är intressant läsning. Så främmande och bekant på samma gång. Som att komma till en annan värld, men samtidigt känns sig lite hemma.

Här är tre reflektioner:

  • Origenes är en stark teolog som skriver för kyrkan och som stöder sin undervisning med bibelreferenser. Ibland så sägs det att vi vet väldigt lite om den tidiga kyrkan, eller att den tidiga kyrkan var mycket primitiv. I Origenes kan vi i den tidiga kyrkan se vi en djup teolog väl inläst på som sin tids mest avancerade tankegods.
  • Huvuddelen av den lilla boken om bön är en utläggning av Herrens bön, eller Fader vår som vi ibland säger om den bön Jesus delade i Matteus 6:9-13. Vi kan också se hur Herrens bön är viktig också i församlingsmanualen Didache, De tolv apostlarnas lära, från ca år 100. Det är en rimlig slutsats att den tidiga kyrkan lät Herrens bön ha en central roll i både det privata och offentliga bönelivet.
  • Origenes undervisning skiljer en hel del från hur vi vanligen talar om bön i evangelikala sammanhang. Hos mig väcktes en allt starkare längtan att läsa John Bunyan och hans enkla och rättframma undervisning om bön. Vissa skulle säga att Origenes låtit den grekiska filosofin färga teologin i alltför hög grad. Precis som känslighet för vår tids kulturella strömningar kan föra välmenande teologer vilse, så kan man undra om inte Origenes vilja till relevans i samtiden gjorde hans teologi skada.

Är det en bok att rekommendera? Ja, till den som har en mogen teologi och kan sätta Origenes i sitt sammanhang är det intressant läsning och boken ger tillfälle att gå i dialog med en av kyrkans djupaste teologer. Det är inte en bok att ge till konfirmander eller de som är nya i tron. Lustigt nog kan jag faktiskt då istället rekommendera Didache för den som vill ge något klassiskt till den som nyligt kommit till tro, särskilt som den finns i så fin utgåva på Argument förlag: ”Efter Kristus Att följa Jesus med hjälp av Didaché” under redaktion av Kristoffer Lignell och Tobias Hadin.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bön, böcker, traditionen

Inympad : om kristendomens judiska rötter (Nya Musik, Adlibris)
Göran Lennartsson
Livets Ords Förlag, 2015

Den här boken går sakligt och nyanserat igenom de djupa rötter den kristna tron har i den judiska religionen och kulturmiljön. Samtalsfrågor i slutet av varje kapitel gör den särskilt lämplig som för att gå igenom i smågruppen eller en seminarieserie. Budskapet är lätt att ta till sig och strukturen är tydlig.

Kanske är boken mycket mer spännande och kontroversiell än vad jag förstår, min aning är att det församlingsliv som format mig tagit det judiska arvet som något naturligt. Men, samtidigt så är det verkligen betydligt mer udd och avant garde i Gabriel Granbergs formgivning av boken än vad det är i texten. Det hade kunna blivit så engagerande och bra, när är det mest bara bra.

Det hade varit mycket spännande att utifrån Lennartssons perspektiv få ett kapitel som konfronterar reformationens hantering av frågan om kyrkan och Guds egendomsfolk. I pingst-karismatiska kretsar talas det mycket om faran med ersättningsteologi, men sällan får man en saklig analys av ersättningsteologi från någon som faktiskt förstår något om hur reformatorerna tänkte och hur de tolkade Bibeln.

Det här är en bok som försvarar sin plats i min bokhylla som referens, en nyttig genomgång av kyrkans djupa judiska rötter. Men, jag känner att det borde ha varit femtio sidor till, så att vi hade fått en genomgång av teologernas förhållande till de judiska arvet, även efter kyrkofädernas tid. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: pingst, traditionen