Martyn Lloyd Jones En biografi

The Life of Martyn Lloyd-Jones - 1899-1981
Iain H. Murray
Banner of Truth, 2013
 
De kommer så naturligt när man träffar brittiska kristna, berättelserna och referenserna till predikanten Martyn Lloyd-Jones. Han hade ett enormt inflytande på den evangelikala rörelsen i de brittiska öarna, ett inflytande som inte tagit slut utan som fortsätter genom böcker, inspelade predikningar och inte minst genom de personer som han inspirerade och var mentor för.
 
En predikant navigerar igenom problem och möjligheter
Den här biografin på 458 sidor visade sig både vara tillgänglig läsning om ett spännande liv och en rik källa av uppslag om hur man hanterar frågor i det kristna livet i allmänhet och i ordets tjänst i synnerhet. Boken är upplagd kring problem och svårigheter Martyn Lloyd-Jones möter i livet som kristen förkunnare och hur han hanterar dem på ett konstruktivt sätt.
 
Böckernas roll för en förkunnare
Böcker spelade en stor roll för MLJ, i en tid när mycket av förkunnelsen drivit iväg från Bibeln så hittade han på antikvariat böcker från äldre tider som han inspirerades av och där han grundade en solid reformatorisk teologi med plats för den Helige Ande och erfarenheten av Kristus. När han lämnade aktiv tjänst som församlingspastor lade han mycket tid på att redigera predikoserier för bokform, och dessa böcker har spritt över världen och varit till glädje för många. Han hade också en aktiv del i grundandet av förlaget Banner of Truth som bland annat givit ut böcker av puritanerna John Owen och Jonathan Edwards, genom Banner of Truth har många goda böcker återutgivits till glädje för förkunnare som vill grunda sin teologi i beprövad och biblisk undervisning med plats för erfarenheten av Kristus.
 
Mentorskap
Genom hela livet var mentorskap en viktig sak för Lloyd-Jones. Först för att hitta rätt i det kristna livet, sedan för att utvecklas rätt som förkunnare och församlingspastor. Ja, kanske var det särskilt viktigt med goda mentor för MLJ eftersom han inte gick den vanliga vägen genom pastorsskola eller teologiskt seminarium, utan själv efterhand fick lära sig hantverket med handledning från andra pastorer. Sedan, väl etablerad, var han alltid vaken för unga ledare och teologer som behövde stöd och ledning. Och de sista åren efter aktiv tjänst, så lade han mycket tid åt mentorskap, särskilt hos kämpande pastorer som behövde stöd i hur man hanterade saker som kom upp i församlingarna och hur man håller fast vid ett klart evangelium när isvindarna blåser.
 
En logisk metod gemensam med elbilspionjären Elon Musk
En viktig del för att förstå MLJ är hans skolning som läkare, en skolning som gav ett logiskt tänkande och en metod för problemlösning. Intressant nog så är denna metod ”First Principles Thinking”, i grunden samma metod som elbilpionjären Elon Musk ofta framhåller som en del av hans framgång. I den tid som är idag, då känslor ofta tar tänkandets plats, där det emotionella i gudstjänsten blir viktigare än en väl förkunnad teologi, då är det gott att gå tillbaka till Martyn Lloyd-Jones och se hur logik och erfarenheten av Gud kan samverka till något helt underbart.
 
Guds ledning
Genom hela boken kan vi se Guds aktiva ledning. Martyn Lloyd-Jones säger själv: ”Hela min livserfarenhet är ett bevis på Guds suveränitet och hans direkta ingripande i människors liv. Jag kan inte hjälpa att tro det jag tror. Jag skulle vara en galning om jag trodde något annat – Guds aktiva ledning! Det är något som förundrar mig.
 
En bok för dig?
En spännande bok om en kristen hjälte, tankar från en förebild i mentorskap, goda råd om förkunnelse i en tid av modernism, kristen tro som en erfarenhet av Gud. Ja, det finns mycket gott i denna välskrivna bok. Oavsett samfundstillhörighet så är det här en bok som både är ett nöje att läsa och som kan ge information för tjänande i den lokala församlingen.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln