Holger Klintenberg Den Fria Kyrkan

Den fria kyrkan eller Hörstenen står kvar men bygget bar inte
Holger Klintenberg
Evangelie, 2016
 
Ofta sker samtal om frikyrkan utifrån en mycket grund förståelse av vad tanken om den fria församlingen innebär och vad dessa fria församlingar har att erbjuda till svensk kristenhet. Därför har jag länge velat ha en svensk översättning av Franklin Hamlin Littells ädelsten "The Free Church" från 1957, en bok som med självförtroende förklarar själva själen i vad det innebär att vara frikyrka.  Nu finns ett gott alternativ till Littells bok på svenska, Holger Klintenbergs "Den fria kyrkan". Här är några sammanfattande reflektioner från en första genomläsning:
 

  •  I de fria församlingarna har man ofta en decentraliserad teologi där hela församlingen är med och formar församlingens tro och liv. Därför känns det väldigt rätt att den här boken är skriven på ett sätt så att hela församlingen kan var med och läsa och samtala över ämnet. Själv läste jag igenom boken på en kväll (två smörgåsar, två koppar kaffe, lite choklad och en gigantisk kopp grönt te). Samtidigt finns ett djup i boken som gör att jag kommer gå tillbaka många gånger och reflektera vidare. Attityden är mjuk och inbjudande på ett sätt som gör att jag med gott samvete gärna ger ett exemplar till någon av de präster i svenska kyrkan som församlingen har samarbete med.
  • Boken ger en god koppling till svensk och internationell litteratur i ämnet. Det finns också en bra kommenterad litteraturlista i slutet, en bra hjälp för den som vill allmänbilda sig vidare om den fria församlingen. Det jag saknar i litteraturlistan är kanske Steven Harmons "Towards Baptist Catholicity: Essays on Tradition and the Baptist Vision" som arbetar med frågan om hur den fria kyrkan förhåller sig till sin katolicitet med frågor om läsning av de fornkyrkliga trosbekännelserna och vad ett frikyrkligt magisterium kan innebära.
  • Det är väldigt gott att läsa en bok om förnyelse av frikyrkan som samtidigt präglas av djup kärlek till den kristna kyrkan i allmänhet och den fria kyrkan i synnerhet. Efter att på sistone läst en del amerikansk litteratur från "emergent/emerging church" så känns det här som en befrielse. Klintenberg låter inte boken vara ett bittert förlängt tonårsuppror, utan resonerar moget om fel, brister och förtjänster i olika former av svensk kristenhet. Det är gott att lägga ifrån sig en bok och känna en glädjefull längtan efter att få förverkliga en del av tankarna i de lokala församlingsarbetet. 

Vi som gör www.baptisternashistoria.se får väl säga att vi kanske har en lite mer positiv syn på Luther och reformatorernas teologi och deras lära om frälsningen. För oss föreslår frikyrkohistorien att den mest livskraftiga delen av baptiströrelsen är den som förenar reformatorernas teologi med läran om den fria församlingen. Nog om det, Klintenbergs bok rekommenderas varmt till alla som vill reflektera över framtiden för den kristna kyrkan i Sverige.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln