2020 > 04

The Excellent Benjamin Keach – Second Revised Edition
Austin Walker
Joshua Press, 2015
 
Benjamin Keach (1640-1704) var predikant, psalmförfattare, teolog, pastor och kyrkoledare bland de engelska partikulärbaptisterna. Genom Austin Walker har vi fått en omfattande biografi med god grund i källorna. Välskriven och läsvärd.
 
Några saker som är slående i läsningen är:
 

  • Fasthet och trofasthet i ledarskap är oerhört viktiga egenskaper för en församlingsrörelse. Om och om visade Keach omsorg och tydlighet när man ställdes inför nya situationer.
  • Det skrivna ordet och trycksaker var en hjärtefråga för Keach. Psalmer, böcker i teologiska frågor, katekeser och mycket annat kom från hans penna. Även om youtube spelar en större roll idag än då, så talar mycket för att det skrivande ledarskapet är fortsatt av högsta vikt.
  • Teologiskt djup gav Keach verktyg att hantera dagsfrågor. Inte bara bibelkunskap, utan också beläsenhet i de bästa protestantiska teologerna gjorde att partikulärbaptisterna kunde överleva och växa i tider av förföljelse, rörlighet och tumult. Inte minst förbundsteologins roll för att hantera praktiska frågor är intressant. Och nog gjorde svensk frikyrka gott att spegla oss i den lära om kyrkan, ecklesiologi, som Keach var med och arbetade fram.
Läs hela inlägget »

Calvin and the Biblical Languages
John D. Currid
Christan Focus Publications, 2006
 
I den kristna pressen har man de senaste åren sett en del artiklar som vill minska undervisningen i Bibelns grundspråk för präster och pastorer. Det som för mig är tydligt är att den som inte har tillgång till grundspråken i mycket högre grad är utlämnad till den tradition man står i och vad det teologiska etablissemanget förordar.
 
När man läser om Martin Luthers hjälteinsats i reformationen är det väldigt vilken avgörande roll det hade för Luther att kunna läsa Nya Testamentet på grekiska och se hur den latinska Vulgata ibland var rätt så speciellt översatt. I den här lilla boken om Jean Calvin så får vi se den stora betydelse hebreiska och grekiska hade för Calvin som predikant, kommentator och teolog.
 
En av de bästa predikanter jag känner har bara fem veckors bibelskola som formel teologisk utbildning och han förutom svenska som är han modersmål så läser han engelska med svårighet. En sådan pastor kan vara till stor välsignelse i sin församling, men behöver runt sig de som har en djupare insikt i Bibelns språk.
 
Om vi ska vara trogna reformationen och ständigt utvecklas i vår insikt i Bibeln och kunna tillämpa Bibeln i ständigt nya sammanhang så behöver vi våra rörelser ledare, teologer och predikanter som kan läsa Bibeln på dess grundspråk. Annars stelnar vi till och blir fast i tidigare generationers tolkningar som ibland kommer från tider och sammanhang som är helt annorlunda.
 
Hela den här historien runt Bibel 2000 visar ju hur viktigt det är att den levande kristna kyrkan har egen tillgång till grundspråken och inte blir beroende av en teologisk överhet som många gånger har en helt annan agenda med sin översättargärning.
 
Sedan ligger det där under ytan, en tanke om präster och pastorer som ett slags andliga lekledare, som mindre behöver Bibel och teologi och mer behöver socialvetenskap och världens forskning. Ju mer jag läser artiklar med dessa kritiska ögon, ju mer ifrågasätter jag drivkraften hos dem som t.ex. vill ha mer religionssociologi och mindre grekiska.
 
John D. Currids lilla bok ger en god genomgång av vad hebreiska och grekiska betydde för reformatorn Jean Calvin. En bok väl värd att läsa och inspireras av.

Läs hela inlägget »