JOHN bunyan

Det finns ingen annan som Spurgeon som har haft så många predikningar översatt till andra språk, men Bunyans klassiska Kristens Resa har ingen konkurrent för popularitet och är översatt till över 120 Språk. Varje kristen känner igen sig till en viss grad i denna berömde allegori. Bunyans grep om Guds suveräna nåd, som Luthers före och Spurgeon efter, kan tillräknas hans djupa övertygelse om synd, i synnerhet i början på hans kristna resa. Hans andliga upplevelser hade en enorm räckvidd. Han döptes i floden Ouse 1653 och började predikar strax efter, och tar helt säkert sin plats bland historias mäktiga predikanter. Han var välsignad med personliga egenskaper som han kunde leva ut i de livliga stycken som vi ofta upptäcka i hans böcker. Skumläsningen av en predikning som Några suckar från helvetet skulle kunna bevisa poängen. John Owen, det störste puritansk teologen, berättade för Kung Karl II att han gärna skulle byta all sin lärdom för Bunyans kraft att röra människors hjärta.

Han blev satt i fängelse 1660 i 12 år för att han begick predikningens vidriga synd, det som domare hade förbjudit men han bevarades av sitt samvete i fångenskapen. Han kunde fått friheten om han hade offrat sina principer. Att vara avskild från familjen orsakade intensiva smärtor för honom, ändå ut ur smärtorna kom något gott - nämligen – hans uppbyggelseskrifter. 1854 publicerades Bunyans verk på 3 stora band som George Offor redigerade. Dessa skrifter speglar en mycket lycklig balans mellan lära, upplevelse och praktisk tillämpning. Bunyans drivkraft i sina predikningar är ibland fruktansvärd men evangeliets ömhet och skönhet ställs alltid fram och ses i titlarna på sådana predikningar som ”Kom till Jesus, du är välkommen.” Bunyan symbolisera de värdigaste drag som pryder baptisternas historia, som de följande:

1.     Han var en Bokens man, biblisk rakt igenom.

2.     Han betonade lära, upplevelse och praktiska tillämpning på det puritanska väl balanserade sätt som var typiska för epoken han levde i.

3.     Han var en kraftfull predikant begåvad av heliga Ande med vältalighet.

4.     Förföljelse aldrig gjorde honom bitter.

5.     Trotts fattigdom och brist på utbildning Gud gjorde hans verk odödliga. I likhet med Carey och Booth var han självlärd.

6.      Olik många större lärde, gav Gud denna man kommunikationens gåva. Hans rika fantasi, livliga allegorier och illustrationer rör människans innersta innre. Christmas Evans (1766-1838) en senare baptistpredikant som predikade med kraft, fick smeknamnet den ”Walesiska Bunyan” eftersom han delade Bunyans gåva för mästerliga paraboliska jämförelser och dramatiska framställningar. En undersökning om varför dessa gåvor har försvunnit skulle vara still stor nytta.