Den anspråkslösa början i den gamla världen (1620-1727)

Kampen om religiös frihet i New England kolonierna var på många sätt lik kampen i England men det skulle vara fel att betrakta kolonierna endast som en förlängning av England. Det har alltid funnits tendenser till att underskatta det tyska och holländska inflytandet och frihetens ande utmärkte sig mycket tidigt i den nya världen. Religiösa preferenser var ändå djupt rotade i det amerikanska livet men trots att förföljelsen inte var så intensiv som i England var den ändå hård.

För 394 år sen seglade Fartyget Mayflower från Plymouth. Det var en bragd i tro och mod men den Nya Plymouth (1620) skulle inte ha så stor betydelse om det inte hade varit för den mycket större puritanska migration som ägde rum på 1630-talet. Till denna grupp hörde Roger Williams. Baptismens början kan inte spåras tillbaka till 1620 även om man kan säga att Mayflower pilgrimernas ande på många sätt var typisk för de tidiga amerikanska baptisterna.