Isaac Backus (1724-1806)

Frälst i den stora väckelsen, blev Backus baptist flera år efteråt och hans liv på den tiden var typisk för den rörelsen mot baptisternas ståndpunkt. Han var inblandad i det ”nya ljus kontroversen.”Whitefields predikningar resulterade i splittringen bland Kongregationalisterna till ”nya ljus” och ”gamla ljus,” och bland baptisterna till ”separatister” och ”reguljära,” och bland presbyterianer till ”gamla sidan,” och ”nya sidan.” ”Det nya ljuset,” ”nya sidor” och "separatisterna" var överlag fientliga till en överdriven organisation. De var mer känslomässiga och betonade starkt nödvändigheten att se bevis på frälsningens upplevelse. Den ”nya ljusets” rörelsen bestod för det mesta av mindre privilegierade människor, av nybyggare på landet. I kontrast till de ”reguljära,” som mestadels bestod av stadsbor som var konservativa och formbundna.

Backus liv spänner sig över en tidsepok som såg en stor förökning av baptisterna. Han själv blev framstående baptisthistoriker och skrev till boken ”A history of New England, with Particular reference to the Baptists”, som publicerades i tre band 1777-1796. Han var en mäktig predikant och var inte det minsta bunden till studierummet. Hans energi kan mätas med det faktum att från 1757-1767 predikade han 2,412 gånger och han åkte 24,135 km i New England. 1740, var det enligt Backus 60 baptistförsamlingar i New England och 1776 hade antalet ökat till 472 och vidare, 1795 steg antalet i höjden till 1,152 församlingar, som representerade ca en tjugofaldig ökning på 55 år. Backus är ett exempel på en man som utnyttjade sina gåvor till fullo. Han var i ordets riktiga bemärkelse "allround", en outtröttlig och ihärdig arbetare och det förklarar sannolikt varför han blev en bra historiker. George Bancroft, en av Amerikas historieexperter, sa om Backus, ”jag letar alltid efter en baptisthistoriker som har skarpsinnighet, klar urskillningsförmåga och envis noggrannhet, som har format historikern Backus storhet.” Vi vill tillägga att det finns stort behov av att kristna söker efter uppskattningen inom kyrkohistoria och för predikanter att uppmuntra sina medlemmar att skaffa kunskap om det.