Slutsatser 1620-1727

Dagens pastorer som tjänstgör mot alla odds ute på isolerade arbetsfält borde få uppmuntran. I pionjärarbetet behövs det tålamod i synnerhet när det inte finns några synliga framgångar. De tidiga baptisterna levde i en fientlig värld i vilka de stod ut med förföljelse. De ansågs som sekteristiska och schismatiska, och ofta förlöjligade, i synnerhet för deras hållning till dopakten. Det var så världen såg på dem och det var knappt någon uppmuntran till att evangelisera.

Dessa män har i moderna tid sina motstycken. Andra svårigheter stred mot baptistpionjärer på 1970-talet som försökte lägga en ny stark biblisk grund i deras församlingar. De kunde inte visa upp något lysande resultat i likhet med dem som använder sig av moderna metoder. De hånades för att vara trångsynta och anklagades för att orsaka splittringar p.g.a. sina band med de gamla, väl beprövade nådens läror.

Ståndaktighet får vara slagordet för dessa kämpar som grävde djupt för att bygga på stengrunden. Evangelisation är lättare idag än det var för våra förfäder trots att kyrkans situation verkar ha blivit lika invecklad idag som på 1700 talet. Historien är bevis på att Herren välsignar trofast arbete och när tiden är inne kommer skördetiden. Amerikanska baptistpionjärer kunde knappt drömma om att Ps72:16 skulle gå i uppfyllelse för dem. ”Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken.”

Detta frö såddes i tidiga år och under svåra omständigheter och i en miljö som på alla sätt motverkade tillväxten. Ändå, mot alla mänskliga förväntningar, skulle skörden vara så rik och överflödande att det kunde jämföras med spannmålsskörden i Psalmen som liknas med Libanons skog. Hänvisningen i Ps.72:16 "Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog". En hand full av korn som troget sås i ogynnsamma förhållanden har en oerhörd potential, eftersom tillväxtens kraft tillhör Herren och denna kraft är påtaglig i andliga väckelsetider.