Richard Fuller (1804-1876)

Fuller avlade akademiska examen vid Harvard College som bäst i sin klass 1824. Han studerade juridik och blev ansedd i sin karriär. Idag sägs det ibland att när människor inte lyckas i någonting annat kan de försöka med en pastorstjänst. Så var det inte med Richard Fuller. Han lämnade ett lönsamt yrke bakom sig ett år efter han blev frälst,1831. Han var så rörd när Kristus uppenbarades för honom att han sa: ”Min själ blev överfull med kärlek, glädje och lovprisning och jag kunde varken äta eller sova på flera dygn” Den första församlingen i vilken han var pastor var till början mycket svag men han var ett redskap i Guds hand för att bygga upp den till 200 europeiska medlemmar och 2,400 svarta. Ibland kunde han vara hemifrån många veckor och han predikade i södern varje dag. 1847 blev han pastor i en baptistförsamling i Baltimore. I början fanns det 87 medlemmar men antalet växte till 1,200 under hans förkunnelse.

Richard Fuller var typisk för åtskilliga predikanter vid denna tiden. Han betonade stark Bibelns slutgiltiga auktoritet och en nära vandring med Kristus. Han var i grund och botten en arbetare som kombinerade mycket studier med pastorsbesök. När han predikade var det som om han hade kommit direkt från Guds närvaro. Han var evangeliets härold och uppskattades på många håll i landet.