2016 > 08

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS,  ger i boken "Till uppbyggelse" en sammanfattning av pingstförkunnelsen:
 
"Vi tror att Jesus frälsar men också att han är den som döper i helig Ande, bygger sin kyrka, helar och helgar den troende, och han är den som en dag som ska komma tillbaka"
 
Den internationella pingstteologen Amos Yong ger motsvarande sammanfattning i boken ”In the Days of Caesar”:
 
”[Det femfaldiga evangeliet är] de goda nyheterna om Jesus som frälsare, helgare, Andedöpare, helare och kommande kung
 
Den här förkunnelsen, som Alm och Yong ger uttryck för, har från ursprunget i församlingen på Azusa Street 1906, spritt sig över världen och omfattar idag flera hundra miljoner människor.

Läs hela inlägget »
Etiketter: pingst, troslära

Guds ord räcker - Evangelisk tro kontra romersk-katolsk
Anders Gerdmar
Areopagos, 2016
 
Ny i tron hamnade jag i en bönegrupp som leddes av en man som senare konverterade till den romersk-katolska kyrkan. Han var öppen med vad som rörde sig inom honom, och helt klart kändes ju ett inflytande från det katolska. Snarare än att dras med åt de hållet, så födde det i mig studier av reformationen och frikyrkans historia. Det var en sådan befrielse att upptäcka 1689 års baptistbekännelse med dess klara och rena formulering av den protestantiska tron. Jag träffade min katolske vän i helgen och tackade för den omsorg han visade en gång för länge sedan. Men, samtidigt var det en sorg att en man med sådan tydlig kärlek till Jesus och sådan glädje i Bibeln en gång såg sig tvungen att söka sig bort från frikyrkan och sedan aldrig kom tillbaka.
 
Nu på senare år har det blivit på modet i frikyrkan och bland lutheraner att återupptäcka det djup som finns i kyrkans första odelade tusen år. Många har hanterat det moget och låtit det berika en protestantisk teologi och ett protestantiskt gudstjänstliv. Andra har blivit överväldigade av kyrkofäder och glammig liturgi. Åter andra har låtit det gå längre än en fruktbar dialog och så sett det som en naturlig konsekvens att konvertera till den romersk-katolska kyrkan.
 
Det är tydligt att många har lämnats med frågor om frikyrkligt, protestantiskt och katolskt. Därför är det mycket välkommet med Anders Gerdmars bok ger en hjälp att tänka klarare i dessa frågor. Det är helt och klart så att Guds ord räcker, tradition och läroämbete behövs inte för att känna Guds vilja. Man behöver inte bli romersk katolik för att vara kristen. Och sedan har vi ju de läror i den romerska-katolska kyrkan som saknar stabil bas i Bibeln, Gerdmar nämner till exempel: bibelsyn, kyrkosyn, synen på Maria, skärseld, avlat och nattvard.
 
Andra har ju skrivit om det här, det är ju egentligen sedan reformationen inga verkliga nyheter. Men, tre saker gör den här boken unik och viktig:
 

  • Det är en djupt själavårdande bok och den kom också till i själavårdande syfte. Mjuka och enkla resonemang grundande i Guds ord och samtidigt präglade av empati och inlevelse. Ja, det sägs även själavårdande saker också till den som valt att stå kvar i katolskt sammanhang för att dela evangelium i där.
  • Saklighet präglar boken och Gerdmar undviker lätta poänger. Till exempel bygger kritiken av katolsk teologi på en läsning av katolska kyrkans katekes, ett modernt och officiellt dokument som katolska kyrkan själva satt i som norm för undervisning. Likaså tar Gerdmar hänsyn till Andra Vatikankonciliet och de förändringar i lära som skedde där. En del saker som t.ex. puritanerna upprörde sig är ju faktiskt i mycket överspelade och åtgärdade av den katolska kyrkan själv. Det är just det att Gerdmar bemöter den nyanserade katolska teologin som gör boken så stark.
  • Gerdmars högkyrkliga bakgrund tillsammans kontakten med karismatiska katoliker ger också en särskild förmåga att kunna se frågorna från båda sidor och göra dem rättvisa. Och visst är det lättare att sätta kyrkofäderna i rätt ljus om man har väl beläst i dem, precis som att det är lättare att bemöta de katolska teologernas bibeltolkning om man själv ligger på högsta akademiska nivå i forskning kring Nya Testamentet.

 
Efter nu ha läst sista sidan i boken är den spontana känslan en djup glädje över Bibeln som Guds ord. Vi ska varken lägga till eller dra ifrån i Guds ord, det är reformationens klara undervisning.
 
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Tim 3:16-17 Folkbibeln)

Läs hela inlägget »

Människan och mobilen
NOD Forum för tro, kultur och samhälle Nr 1 2016
Örebro Missionsskola
 
Om sann gemenskap - att leva i en kapitalistisk hederskultur
Patrik Hagman
Artos Norma Bokförlag, 2014

Om och om igen kommer den upp, frågan om hur mobilerna påverkar oss och hur vi ska hantera denna nya teknik. Därför är det gott att tidskriften NOD har valt detta som tema. Det är flera artiklar som sätter ljuset på hur mobilen påverkar vår samvaro, ofta på ett negativt sätt. Bra och nyttig statistik med referat av samtida forskning.
 
Den artikel som verkligen står ut är Patrik Hagmans ”Att lossa mobilens grepp”. Här ges utdrag ur boken ”Om sann gemenskap - att leva i en kapitalistisk hederskultur”. Plötsligt lyfter det tidskriften till en ny höjd och det kommer en analys om varför vi dras i in så djupt i facebook, instagram, messenger och andra sociala media.
 
Patrik Hagman visar hur konsumtion präglar så mycket av våra liv. Hur vi i vårt samhälle får heder genom rätt konsumtion. Ja, bäst är Hagman när han visar att de som går in för att fly undan kommersialismen så lätt frestas att göra det till en lite finare och annorlunda kommersialism. Att köpa social status genom att äta ekologisk mat som den stora allmänheten har inte råd med är också köpt social status och är på många sätt bara en lite finare yttring av en kapitalistisk hederskultur. På samma sätt marknadsför vi våra upplevelser och sociala prestationer i sociala media, så att vi får heder genom vårt vackra fika, den härliga kvällen vid grillen eller hur duktiga vi varit på löprundan. Och den värsta synden av alla är att verka ensam, även där är mobilen räddningen, att följa vännernas uppdateringar och kanske ha musik i hörlurarna skyddar oss mot våra egna och omgivningens misstankar mot att vi kanske är ensamma och därför i stunden saknar social status. Allt blir marknadsföring av oss själva, vi har gjort våra liv till kall kommersialism på en öppen marknad. Är det då konstigt att mobilen och statusuppdateringar blir det viktigaste av allt?
 
I artikeln ger Patrik Hagman tre goda regler för att minska mobilberoendet och få ett sunt förhållande till mobilen. Det är bra regler och värda att prova. Men, frågan är om det inte är den kapitalistiska hederskulturen som är rotproblemet och att det där vi bör angripa. Vi behöver ett motmedel mot den kapitalistiska hederskulturen, ett starkt motmedel. I boken visar Patrik Hagman hur den kristna traditionen har många verktyg för att motverka vår samtids kapitalistiska hederskultur. Den mänskliga naturen är densamma och syndens frestelse likadan nu som alltid. Därför är det en rik källa Hagman öser ur när han visar på motmedel ur den kristna erfarenheten genom tiderna. Så kan vi vara en vara en motkraft i ett samhälle som är på väg att spåra ur. Personligen blev jag djupt inspirerad av Hagmans genomgång av de sju dödsynderna och dess relevans i vår tid.
 
Efter att ha lästa detta fina nummer av NOD, kommer därför känslan att det är djupare och viktigare frågor vi har att ta i än ny teknologi. Den stora frågan är hur vi hanterar status och heder i en kapitalistisk hederskultur och vad vi kan göra för att motverka destruktiva värderingar i vårt samhälle. Här har den kristna kyrkan en avgörande uppgift att visa på ett alternativt värdesystem. Vågar vi röra vid den frågan?

Läs hela inlägget »
Etiketter: böcker, etik

Det fredliga riket – En introduktion till kristen etik
Stanley Hauerwas
Artos, 2012
 
Inledning till etiken
Göran Collste
Studentlitteratur, 2010
 
Finns det kristen etik? Är det meningsfullt att försöka finna en kristen etik? Här är två böcker med väldigt olika svar på dessa frågor.
 
Göran Collste ger en inledning till etiken för dem som ska tjäna överheten på olika positioner i samhället. De blir serverade etablissemangets grundläggande värderingar och får lära sig hur man tänker för att hamna på uppsidan i de samtal om moraliska frågor som uppkommer i det sekulariserade samhället. När samvetet gnager visar Collste hur man lutar sig mot etiken som vän och hjälpare. Som bilaga ges också några yrkesetiska koder som visar hur man tänker rätt i olika yrken. En god introduktion för sitt syfte, pedagogisk och genomarbetad. Men, samtidigt fundamentalt ointressant på något sätt. Det är som det aldrig lyfter och blir spännande. Så måste det kanske vara, en sådan här introduktion bör ju inte vara kontroversiell på något sätt, så att den inte förvirrar de tänkta eleverna.
 
För Collste finns det ingen specifik kristen etik. Bibeln kan ge grund för kristen utilitarism, kristen kantianism och kristen dygdeetik. Men, Collste visar noga att allt i Bibeln som kan skära sig med det politiska etablissemanget är fel, orimligt och dessutom fundamentalistiskt.
 
Stanley Hauerwas ger istället en tydligt kristen etik. Kontroversiellt, spännande, omtumlande och svårt att smälta. Här är kristen etik en etik levd i den gudstjänstfirande församlingen. Ur det kristna livet i den kristna gemenskapen med kristna handlingar flödar etiska ställningstaganden grundade på Bibeln. Jesus blir den stora förebilden och genom det så kommer pacifism in naturligt i centrum av etiken. Här finns en grund för många spännande ställningstaganden, men Hauerwas nöjer sig med att ge oss en början, en väg att vandra vidare på som kristet folk. Atombomshögern får ju inget direkt stöd av Hauerwas, men den som utifrån Bibeln tar ställning i klassiska moralfrågor får god hjälp att tänka klart och hitta goda sätt att leva Bibeln.
 
Jag undrar om det går att använda Hauerwas bok i församlingen. Att den är kontroversiell är OK, för det föder bra frågor att samtala om. Att den knyter kristen etik till kristet liv är helt underbart, som församling måste fokus ligga på kristet liv för kristna, inte att vara moralpoliser för vår omvärld. Däremot är den på en akademisk nivå som ligger en del över vad de flesta vanliga församlingsmedlemmar klarar. Det hade varit underbart med en light-version för församlingsbruk. Ibland tänker jag att en sådan light-version kanske på ett sätt är ”Efter Kristus - Att följa Jesus med hjälp av Didaché”, det är i alla fall den jag tagit som grundbok i någon studiegrupp.
 
Kanske den mest tendensiösa bokpresentationen på länge, men läs en gång till och se om det inte ligger någon sanning i det ändå :)

Läs hela inlägget »
Etiketter: etik, böcker, anabaptist