Evangeliska frikyrkan

John Ongman 1844–1931 kom att bli en stark ledare inom svensk baptiströrelse. 1891 grundade han Örebro Missionsförening och sedan 1908 Örebro Missionsskola. I längden hade Baptistsamfundet svårt att hantera två missionsorganisationer och två pastorsutbildningar. Under 30-talet lämnade Örebro Missionsförening Baptistsamfundet och kom att bli ett eget samfund som Örebromissionen. TIllsammans med Fribaptistsamfundet och Helgelseförbundet bildade Örebromissionen 1997 det som från 2002 kom att heta Evangeliska Frikyrkan.

Teologisk profil

I dokumentet "Evangeliska kyrkans tro och självförståelse" beskriver man sin teologiska profil i fyra punkter:

  • Evangelikal
  • Missionsinriktad
  • Baptistisk
  • Karismatisk