2021 > 07

"Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig." (Heb 10:25 Folkbibeln 2015)
 
Sista åren har jag mött tanken många gånger, att församlingarna blivit dåliga, att församlingens tid är slut och att det nu är hemgrupper och webblärare som gäller. Ligger det något i det här? Ska vi lämna våra församlingar?
 
Bibelns undervisning om församlingen
De senaste månaderna har vi delat ett antal bloggposter om olika aspekter av partikulärbaptisternas undervisning om församlingen. Där har vi fått se vikten av en lokal församling ordnad enligt bibliska principer och med bibliskt ledarskap.
 
En hemgrupp knuten till en lokal församling
Under corona-tiden när den lokala församling jag är en del av har haft gudstjänster på webben har vi haft olika hemgrupper. Den hemgrupp jag leder har varje söndag sjungit sånger, bett för staden, församling och varandra och tillsammans utforskat veckans fråga i Evangeliekatekesen. Vi har haft hemgruppen även när vi kunnat gå på fysisk gudstjänst på förmiddagen och kommer att fortsätta låta hemgruppen vara ett komplement till församlingens gudstjänst. Hemgruppen är bra men har inte varit en fullvärdig ersättare för att samlas vara söndag som församling. Det kanske viktigaste med vår hemgrupp är att den är knyten till en lokal församling med ett ordnat ledarskap.
 
Hemgruppen utan församlingstillhörighet
Det tilldragande med hemgruppen för de som tror att församlingstiden är förbi är friheten i tro och praktik. Nu är man inte bunden till ett bibliskt ledarskap, nu är man fria att undervisa och praktisera vad man vill. Min erfarenhet är att det ofta blir spretigt och lite osunt. Utan ett formellt ledarskap kan lite vad som helst hända. Med rätt personer kan det bli OK. Men med fel personer kan det bli katastrof.
 
Hemgruppen i väntan på en ordnad lokal församling
Det kan vara så att ni är några troende i en stad eller ett samhälle som läser Bibelns undervisning om församlingen och upplever att man inte med samvete kan vara en del av någon av de lokala församlingar som finns inom reseavstånd. Då kan en fri hemgrupp vara en lösning i väntan på att en biblisk lokal församling grundas, men hemgruppen bör söka stöd, råd och ledningen från någon eller några bibliska lokala församlingar man har förtroende för. Målet ska inte vara att vara fri och ostyrd hemgrupp, målet ska vara att grund eller hitta en lokal församling och tills dess få ledning av en eller flera lokala församlingar.
 
Den fria hemgruppen i ändens tid
Tanken med den fria hemgruppen i ändens tid är att de etablerade lokala församlingarna har blivit korrumperade och det inte är någon mening med att starta nya. I stället ska de sant troende gömma sig i hemgrupper för att hålla sin dyra tro levande. De ska inte smittas av den korrupta etablerade kristenheten.

Först ska det sägas att det här bygger på en speciell läsning av tidens slut, en läsning som inte är så självklar.
 
Sedan kan man undra om det verkligen fungerar så bra att gömma sig i hemgrupper för att hålla sin dyra tro levande. Ur dessa grupper strömmar underliga konspirationsteorier om att Corona kommer ur 5G-master, förnekande av treenigheten och en massa annat. Kan det vara så att Gud förordnat en lokal församling med ett ordnat ledarskap just för att det verkligen behövs för att församlingen ska må bra och de troendes dyra tro hållas sund och levande?
 
Knyt dig till en lokal församling
Om det finns en lokal församling med ordnat ledarskap som är OK, gå med i den, tjäna den och låt dig växa andligt genom den. Har församlingen hemgrupper så kan det vara ett fint komplement.
 
Om det inte finns en OK lokal församling inom reseavstånd, då kanske det rätta att forma en fri hemgrupp. Men sök då stöd, råd och koppling till en sund biblisk lokal församling som gör att hemgruppen kan må bra och ha som långsiktigt mål att en lokala församling ska bildas på orten.

Läs hela inlägget »