Baptistpionjärer

Andrew Fuller (1754 -1815) var en engelsk pastor och teolog som noggrant tänkte igenom baptisternas teologi och lade grunden för den mission som spred baptisternas tankar och det glada budskapet om Jesus över världen.

JG Oncken (1800–1884) var en tysk pastor och missionär som spred baptiströrelsen till stora delar av den europeiska kontinenten och också till Skandinavien.

Anders Wiberg (1816–87) var en svensk pastor som kom att ge den svenska spirande baptiströrelsen stadga och fungerade som dess ledare.  Wibergs trosbekännelse från 1855 antogs av de svenska baptisterna 1861

Om webbplatsen

Vi som ansvarar för den här webbplatsen är David Whitworth och Jonas Vestlund.

David har en bakgrund i brittisk baptiströrelse och minns med värme hur de brittiska kyrkorna på 1960-talet återupptäckte reformationens teologi förmedlad genom Martyn Lloyd-Jones förkunnelse och bokförlaget Banner of Truth.

Jonas finns i den svenska pingstväckelsen och är övertygad om att den svenska frikyrkan i en postmodern samtid gör gott i att skapa stadga genom rötter i den fria församlingens historia.

Mikroblogg