Stanley Hauerwas En introduktion till kristen etik

Det fredliga riket – En introduktion till kristen etik
Stanley Hauerwas
Artos, 2012
 
Inledning till etiken
Göran Collste
Studentlitteratur, 2010
 
Finns det kristen etik? Är det meningsfullt att försöka finna en kristen etik? Här är två böcker med väldigt olika svar på dessa frågor.
 
Göran Collste ger en inledning till etiken för dem som ska tjäna överheten på olika positioner i samhället. De blir serverade etablissemangets grundläggande värderingar och får lära sig hur man tänker för att hamna på uppsidan i de samtal om moraliska frågor som uppkommer i det sekulariserade samhället. När samvetet gnager visar Collste hur man lutar sig mot etiken som vän och hjälpare. Som bilaga ges också några yrkesetiska koder som visar hur man tänker rätt i olika yrken. En god introduktion för sitt syfte, pedagogisk och genomarbetad. Men, samtidigt fundamentalt ointressant på något sätt. Det är som det aldrig lyfter och blir spännande. Så måste det kanske vara, en sådan här introduktion bör ju inte vara kontroversiell på något sätt, så att den inte förvirrar de tänkta eleverna.
 
För Collste finns det ingen specifik kristen etik. Bibeln kan ge grund för kristen utilitarism, kristen kantianism och kristen dygdeetik. Men, Collste visar noga att allt i Bibeln som kan skära sig med det politiska etablissemanget är fel, orimligt och dessutom fundamentalistiskt.
 
Stanley Hauerwas ger istället en tydligt kristen etik. Kontroversiellt, spännande, omtumlande och svårt att smälta. Här är kristen etik en etik levd i den gudstjänstfirande församlingen. Ur det kristna livet i den kristna gemenskapen med kristna handlingar flödar etiska ställningstaganden grundade på Bibeln. Jesus blir den stora förebilden och genom det så kommer pacifism in naturligt i centrum av etiken. Här finns en grund för många spännande ställningstaganden, men Hauerwas nöjer sig med att ge oss en början, en väg att vandra vidare på som kristet folk. Atombomshögern får ju inget direkt stöd av Hauerwas, men den som utifrån Bibeln tar ställning i klassiska moralfrågor får god hjälp att tänka klart och hitta goda sätt att leva Bibeln.
 
Jag undrar om det går att använda Hauerwas bok i församlingen. Att den är kontroversiell är OK, för det föder bra frågor att samtala om. Att den knyter kristen etik till kristet liv är helt underbart, som församling måste fokus ligga på kristet liv för kristna, inte att vara moralpoliser för vår omvärld. Däremot är den på en akademisk nivå som ligger en del över vad de flesta vanliga församlingsmedlemmar klarar. Det hade varit underbart med en light-version för församlingsbruk. Ibland tänker jag att en sådan light-version kanske på ett sätt är ”Efter Kristus - Att följa Jesus med hjälp av Didaché”, det är i alla fall den jag tagit som grundbok i någon studiegrupp.
 
Kanske den mest tendensiösa bokpresentationen på länge, men läs en gång till och se om det inte ligger någon sanning i det ändå :)

Etiketter: anabaptist böcker etik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln