John Miles (1621-1683)

En kortfattad beskrivning om Miles blir till hjälp för att illustrera några av dessa grundares lämplighet för baptisternas rörelse i USA. Miles hade ansvar för den första baptistförsamlingen i sitt fosterland Wales 1649. Han ägde sällsynta färdigheter som snart skulle kommer till användning i den nya världen till vilken han emigrerade strax efter konventikellagen infördes 1662. Under denna lag blev 2000 pastorer utkastade från den anglikanska kyrkan. Miles och en stor del av hans kyrka bosatte sig i New Swansea, som är ungefär 7 km från Providence på Rhode Island,

Trots starka motsättningar upplevde Miles stora framgångar och den nya församlingen växte. En gång, när han stod inför domaren, frågade han efter en Bibel och citerade Jobs bok kap.19:28 som säger:

Men ni säger: Hur skall vi förfölja honom? Roten till olyckan har ni ju funnit hos mig
(Folkbibeln)

Han satte sig och sa inget mer. Domstolen var så överrumplad av styckets sammanhang att grymheten gav vika för välvillighet. Miles grundade två församlingar som fick djupa rötter i kolonin. Under utvecklingsåren var tillväxten långsam och ibland nästan obemärkt, ändå växte dessa små församlingar efterhand i storlek och mångdubblade i antal.