Red Village Church Madison

Red Village Church Madison är ett exempel på en baptistförsamling som med utgångspunkt från en stabil reformatorisk tro hängivet vänder sig till sitt närområde för att dela de goda nyheterna om Jesus Kristus.
 

Evangeliecentrerade
Vi älskar Jesu Kristi evangelium. Som församling är vårt syfte och mål att göra allting i ljuset av den kärlek Gud har för oss genom evangeliet.

Bekännande
Lära och teologi är viktigt. Som församling är Skriftens lära och teologi något som vi håller högt. Det är vår övertygelse att vår lära och teologi ger oss ledning, inte bara i vår tillbedjan av Gud, utan också i hur vi lever i ljuset av vem Gud är.

Missionella
När Herren Jesus Kristus återvände till sin Fader i Himlen gav han sitt folk i uppdrag att sprida budskapet om hans kärlek. Det är vår längtan att älska de som bor i vår stad och överallt på jorden. 

Evangelium

Vi älskar Jesu Kristi evangelium. Som församling är vårt syfte och mål att göra allting i ljuset av den kärlek Gud har för oss genom evangeliet.


Evangeliet
För dem kristne, så är evangelium klippan som skiljer Kristendom från alla andra religioner. Men alla andra religioner bekräftar självrättfärdighet som en väg till himlen, så är det för Kristendomen, endast evangelium genom Jesus Kristus som är vår väg till Gud. Det här väcker frågan om vad evangeliet är? Evangeliet är ...

Hopp
Sedan den första synden i Edens trädgård (lustgården), så har människan varit åtskild från en helig och rättfärdig Gud. Denna åtskillnad har lämnat oss utan hopp och vi lämnas åt oss själva. Men, det är evangeliet som för oss tillbaka i förening med Gud. Den förening är vårt enda hopp för evigheten. Evangeliets löfte är för alla dem som förtröstar på Kristi fullbordade verk, himlen kommer att blir deras eviga hem.

Förlåtelse
Eftersom Gud är rättfärdig och helig så kan han inte överse med synd. Bibeln förklarar att det inte finns någon förlåtelse utan att utgjutande av blod. Därför att Kristus utgöt sitt blod på korset, så kan de som förtröstar på honom ta emot förlåtelse eftersom Jesus tog deras straff.

I vårt ställe
När Herren Jesus hängde på det brutala korset för två tusen år sedan, så tog han platsen för alla dem som tagit emot honom som deras Herre och Frälsare. Istället för att troende straffas för sina egna synder, så bar Jesus Guds vrede för dem. I varje mening så uppslukade Jesus de troendes bestraffning och betalade syndens straff.

Kraft
Bibeln förklarar att evangeliet är en Guds kraft som frälser. Denna kraft från evangeliet gör det möjligt för syndare att ropa ut till Gud för förlåtelse, och denna kraft från evangeliet gör det möjligt för troende att leva det kristna livet igenom all evighet. Det finns ingen synd, inga omständigheter eller sådant som varit som kraften från evangeliet inte kan övervinna.

Kärlek
Sedan människans fall i Edens trädgård (lustgården) så har människan stöket till och förstört den värld som Gud skapade för att vara god. Människan har blivit en upprorsman mot Gud, som vill gå sin egen väg, med lite tanke på deras Skapare. Trots att människan vänder sig bort från honom, så har Gud en djup och lidelsefull kärlek till mänskligheten och sände sin Son till den här världen för att friköpa världen tillbaka till honom.

Vädjan
Evangeliet är en stor vädjan för människan att vända sig bort från sin synd och den här världens förmultnande rikedom genom att göra Jesus till deras största skatt och deras stora Kung. Bibeln förklarar att idag är frälsningens dag. Vill du lyssna och svar på denna vädjan genom att ge ditt liv till Jesus?

Lov och pris
Evangeliet är en person, Herren Jesus. Vad skulle kunna var bättre nyheter än att Gud själv skulle lämna himmelens bekväma tillvara, ikläda sig mänskligt kött och friköpa en förlorad och döende värld? Vilken stor kärlek Gud har för oss! Vår store Gud och Kung är värd allt vårt lov och pris!!

Det är personligt
Vi ber att om du inte vänt om från synd och satt din tro på Jesus, att du ska göra det idag, så du kan lära känna evangeliets rikedom och glädjen i att känna Gud. 

Vår tro

Lära och teologi är viktigt. Som församling är Skriftens lära och teologi något som vi håller högt. Det är vår övertygelse att vår lära och teologi ger oss ledning, inte bara i vår tillbedjan av Gud, utan också i hur vi lever i ljuset av vem Gud är.

Gud
Vi tror att Gud är den högste Skaparen, Uppehållaren och Oinskränkt Härskare över hela Skapelsen och dess varelser. Vi tror att vår mest betydelsefulla strävan i livet är att leva hela våra liv till Hans ära och att göra Honom känd i världen. (Se hela Bibeln).

Bibeln
Vi tror att Gud skrev Bibeln genom människor, utan fel, och att den är den yttersta auktoriteten för hela våra liv såväl som för resa tillsammans som församling. Bibeln är den dominerande rösten i alla våra grupper och samlingar.

Jesus Kristus
Vi tror att Jesus Kristus är den evige Gud-Människan som blev en människa, levde ett perfekt liv, dog på ett kors, blev korsfäst, och stod upp fysiskt från de döda för att låta syndfull mänsklighet får det rätt med Gud genom hans ”ställföreträdande soning” (Hans död i vårt ställe och erbjuda oss Hans liv (Apg 4:10, Fil 2:7-11, Luk 23:24-26: Jes 53). Vi tror att Jesus kommer tillbaka till jorden för att döma alla människor och för att råda och regera med Hans folk för alltid (Upp 22:12, 2 Tim 4:1)

Mänskligheten och frälsningen
Vi tror att Gud har skapat all människor till Sin avbild och att Han har skapat dem entydigt som man och kvinna (1 Mos 1:26-27). Vi tror att all människor är födda åtskilda från Gud och är i behov att komma till rätta med Gud (Rom 3:23) Vi tror att ”frälsning” (att ha det rätt ställt med Gud) kommer genom NÅD ALLENA (Guds kärleksfulla välvilja till oss) genom TRON ALLENA (inte genom gärningar, dop, eller någon annan handling, religiös eller inte).

Kyrkan
Vi tror att Kyrkan är en andlig gemenskap som består av alla Troende, överallt, i alla tider (Ef 1:22-23, 5:25-27, 1 Kor 12:12-14). Vi tror på den lokala församlingen oberoende och erkänner Troendopet (att döpas genom nedsänkning efter medveten tro på Jesus Kristus) och Herrens Måltid (Nattvard) som dess två förordningar (Apg 13:1-4, 15:19-31; Rom 16:14, 1 Kor 3:9, 1Pet 5:1-4, Matt 28:19-20, Apg 2:41, 42, Apg 18:9, 1 Kor 11:23-26). 

Vårt uppdrag

När Herren Jesus Kristus återvände till sin Fader i Himlen gav han sitt folk i uppdrag att sprida budskapet om hans kärlek. Det är vår längtan att älska de som bor i vår stad och överallt på jorden.

Vi är en samling troende som tror på Guds Ord och brinner för evangelium. Vi har en stark övertygelse att evangelium ska vara central i allt vi gör och att evangelium är mer än tillräckligt för alla områden i våra liv och i vårt tjänande.

Att leva evangelium
När vi lever våra vardagsliv, så är vår längtan att alla som är knutna till vår verksamhet ska förstå hur de ska tillämpa evangelium i varje given situation. Evangelium ska inte vara en idé man lär sig i kyrkan, utan en sanning som levs ut.

Att dela evangelium
Ju mer vi är övertygade om att evangelium är Guds kraft för frälsning, ju mer kommer vi att vila dela med oss av de Goda Nyheterna om Jesus med dem i våra liv som inte tror. Vi vill vara en gemenskap som profeten Jeremia som har Gods Ord som en brinnande eld i vårt innersta som vi inte kan göra annat än att dela med oss av. Det är av yttersta vikt för oss att evangeliets eld ska driva oss att vilja sprida Guds ord till alla folk på jorden.

Att träffas i gemenskap
Vi tror att en av de största välsignelser Gud ger en troende är en gemenskap av troende. Våra tillfällen för gemenskap ska vara tillfällen då troende kan dela svårigheter, glädje och längtan. Genom att skapa en gemenskap som har evangelium i centrum, så kan gruppen utmana, uppmuntra och be för varandra när de vandrar genom livet.

Att älska vår stad
Som en församling av troende lever vi i en stad som inte älskar vårt evangelium eller våra värden. Det ändå vår längtan att en sådan kärlek för vår stad att vi inte är en grupp som slänger ut kritik och fördömanden, utan snarare salt och ljus.

Att tjäna i den loka församlingen
Gud har givet alla troende gåvor, talanger och förmågor. Vi strävar efter att lära oss vilka vara individs gåvor är och sätta dem i uppdrar för att använda sina gåvor. Ingenting är mer spännande för en troende än att se Gud använda honom för Sin ära.

Fokuserade på Guds rike
Vi har en stor kärlek till den lokala församlingen, men vi har också kärlek till Guds universella, världsvida, kyrka. Det är viktigt för oss att inte vara i konkurrens med andra kyrkor, utan att vi snarare är en välsignelse för andra evangeliska församlingar och organisationer i trakten. Vi tror att det är en betydelsefull bild av evangelium när troende arbetar tillsammans för evangelium, även om de inte möts på samma plats på söndag förmiddag.