Om dopet

Av Dr. Brandon C. Jones
Pastor i Herreid Baptist Church (www.herreidbaptist.com)
Författare av ” Waters of Promise: Finding Meaning in Believer Baptism” Pickwick Publications 2012

Denna text är från bloggen ”Brandon’s bits” inlägget "On Baptism" översatt med tillstånd.

Vad är dopet?
I trosbekännelsen för min församling, Herreid Baptist Church, kan man läsa att ”Dopet är nedsänkning av en troende i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn (Matt 28:18-20)”.

Varför döpas?

  • Jesus befallde dopet: Han berättade för sina efterföljare att de ska skapa nya efterföljare genom att döpa dem och undervisa dem (Matt 28:18-20).
  • Dopet är ett förväntat svar på evangeliets budskap: Apostlarna predikade evangelium till alla folk, manande dem till att svara positivt genom att tro på Jesus och låta sig döpas i hans namn. (Apg 2:37-41; 8:12-13; 33-39; 9:17-19; 10:47-48; 16:13-15; 31-34; 18:7-8; 19:1-7).
  • Dopet bekräftar att någon tror på Kristus och nu är en kristen: Apostlarna talade om att bli döpt som kortare sätt att berätta att någon blivit en kristen (Rom 6:3-4; 1 Kor 6:11; 12:13; Gal 3:26-29; Kol 2:11-12; 1 Pet 3:18-22).

Vad innebär det att döpas?

  • Döpta efterföljare bekräftas som efterföljare till Kristus: Dopet i vatten är den enda metoden som Jesus sa till sina efterföljare att använda för att bekräfta att någon nu är en kristen (Matt 28:18-20). Dopet symboliserar ens identifikation med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse (Rom 6:3-5) Genom dopet förkunnar du inför många människor att du inte länge följer Satan och hans vägar och att du nu följer Kristus. Att bli döpt in i Fadern, Sonens och den helige Andes namn bekräftar att den treeniga Guden är din Gud och att du är hans efterföljare.
  • Dopet markerar inträde in i Kristi församling: Jesus befallde att hans efterföljare ska göra nya efterföljare genom att döpa andra i hans namn, så du kan inte döpa dig själv. Jesus valde sin församling för att spela en viktig roll i att välkomna och bekräfta att människor har kommit till tro på honom. När du döps in i Jesu namn, döps du in i hans kropp, församlingen (Ef 4:5; 1 Kor 12:13).
  • Genom dopet stärker Gud ens medvetande om frälsning: Gud gör något genom dopet, han bekräftar att han har tagit grepp om dig. På samma sätt bekräftar du inför Gud och hans folk, församlingen, att du har tagit grepp om dem. Gud har ingått ett förbund med sitt folk genom Kristus och använder dopet som ett särskilt sätt att berätta för alla att du nu är en del av vad han gör genom Kristus. Dopet bekräftar att du nu har alla förmåner och skyldigheter att vara en i Guds folk som medlem i hans församling. Dopet bekräftar Guds löfte till dig, genom sin församlings handlingar, att acceptera dig och fostra dig till nytt liv. I tider av prövningar så uppmanar oss Skriften att tänka på vårt dop och vad det innebär (Rom 6:1-14).