Stephen Gano (1762-1828)

De tidiga åren av Ganos liv som marin kirurg var farliga. Vid några tillfällen kom han knappt undan med livet i behåll. Men så småningom började han sitt medicinska yrke men det tog slut när han blev kallad till pastor. Hur mäktig den helige Andens verk var då, i jämförelse med den andliga fattigdomen som har kommit över oss i vara dagar, kan vi se när vi undersöker några av de fruktsamma detaljerna om män som Stephen Gano.

Han blev t.ex. pastor 1792 i första baptistförsamlingen i Providence och där han var pastor tills sin död 36 år senare. När han kom till Providence hade församlingen 165 medlemmar. När han dog hade antalet ökat till 648 st. Men berättelsen tar inte slut här. Denna församling grundade fem andra församlingar. Ganos arbete var inte begränsat till hemförsamlingen och inre missionens sfär. Han hade administrativa förmågor som han utnyttjade i Föreningen för Baptistförsamlingars räkning och också under sina nitton år som ordförande. Det var väckelsernas tid och flera gånger upplevde församlingen den helige Andens utgjutelse. Måtte Gud göra detsamma i våra dagar. Under den tiden erkändes väckelserna för var de verkligen är, Guds spontana verk som fullständig uppstår ur hans suveräna nåd. Tyvärr tror många idag att väckelsen kan tillverkas eller organiseras. Gano döpte hundratals frälsta människor som troende, inklusive sina sex döttrar, av vilka fyra gifta sig med baptist pastorer..

Ganos liv kantades med personliga tragedier. Han förlorade tre av sina fruar i döden och han var rörelsehindrade de sista åren av sitt liv. Ändå predikade han upptill tre månader före sin död.