Anabaptister och reformatoriska baptister

Den radikala reformationen och anabaptisterna ger många tillfällen att utforska baptiströrelsens rötter. Genom detta kan vi låta den radikala reformationen hjälpa svenska frikyrkor att återupptäcka vad det innebär att leva som gemenskap. Anabaptismen ger också viktiga verktyg för att tänka kring vad det innebär att leva i en senmodern västvärld där kristendomen inte självklart står i centrum för nationen. Svensk frikyrkorörelse gör gott i att reflektera över vad det innebär att vara frikyrka och hur frikyrkans lära om församlingen är ett viktigt bidrag till den världsvida kyrkan.

Man kan också lära sig viktiga saker av hur den radikala reformationen ofta flippade ut i knäppa rörelser, det finns god anledning av Luther och Calvin hatade anabaptisterna, en del ledare och en del församlingar var helt urspårade. Bristen på tydlig struktur och avsaknad av stabil teologi gjorde många den radikala reformationens församlingar känsliga och lättkantrade. Det här är väldigt viktigt när det kommer in på församlingsplanteringar och husförsamlingar. Genom att reflektera över misstag och svagheter ur kyrkohistorien kan vi göra vårt bästa för att inte upprepa dem. Så kan vi lära oss mycket betydelsefullt av anabaptisterna när det gäller att låta nya församlingar växa till kärleksfulla gemenskaper med Jesus i centrum. 

Baptisthistorien visar att det är från de brittiska partikulärbaptisterna den världsvida baptiströrelsen i grunden kommer ifrån. Partikulärbaptisterna uppstod i England nästan helt oberoende från anabaptister och generalbaptister, som en radikal form av puritanska teologi. 1689 års baptistbekännelse och teologer som Andrew Fuller gav den stabila grunden. Det här är en rörelse som är tydligt protestantisk och reformatorisk och som ända från början lade en stor vikt vid en genomarbetad församlingsorganisation. 

Anabaptisterna är bra på gemenskap och reflektion över vad det innebär att leva som kristen minoritet. De är tyvärr ofta svaga på läran om frälsning och har i själva grunden en risk för att svaja i typ alla frågor. Reformatoriska baptister är i allmänhet stabila om frälsning och har i sitt DNA en god församlingsordning. Dock har man dock ibland levt så länge i en protestantisk kristendomstid att man inte alltid ställt de frågor som kan vara relevanta för en att leva och verka i en senmodern multikultur där kyrkan inte längre med självklarhet står mitt i byn.

Etiketter: anabaptist baptist

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln