Steven Shapin Den vetenskapliga revolutionen

Den vetenskapliga revolutionen
Steven Shapin
Symposion, 2000
 
I vår kultur finns ett antal mytologiska grunder som vi utgår från. En sådan grund är den vetenskapliga revolutionen, mellan slutet av 1500-talet och början av 1700-talet, då hjältemodiga vetenskapsmän gjorde upp med den efterblivna kyrkan och genom vetenskapen visade att ateismen var sann. Problemet med den här grundförståelsen är ju att det är mer myt än överenstämmelse med verkligheten. Steven Shapin visar i den här boken hur mångfacetterat det vetenskapliga arbetet var i den här perioden och hur vi tenderar att se den utifrån ett visst sätt att se på vetenskap uppstod först i början av 1900-talet i Västeuropa. En bra och nyanserad bok som väl återger forskningsläget som det framstod vid millennieskiftet.
 
Några reflektioner:

  • Det är intressant att notera att baptiströrelsen och den experimentella vetenskapen är ungefär samtida. Francis Bacon ger ut en bok om den nya vetenskapliga metoden, ”Det nya verktyget”, 1620. Den vetenskapliga akademin Royal Society som grundades 1660. Isaac Newtons banbrytande verk om fysiken, ”Naturvetenskapens matematiska principer”, ges ut 1687. Den första baptistförsamlingen grundas 1609 av separatistiska puritaner som vill låta församlingen stå helt på Bibelns grund. Baptisternas teologi fick ett stabilt och detaljerat utryck i 1689 års baptistbekännelse.
  • Vid den här tiden var det vanligt att tala om att Gud har skrivit två böcker, där den ena är Bibeln och den andra är naturen. Man ville komma bort från samtidens vidskepelse, auktoritetstro och magiska tänkande. Man ville rena sin förståelse av naturen och sin förståelse av Bibeln genom att gå direkt till källan och inte vara utlämnade till vad föregångare sagt under antiken och medeltiden. Det blev naturligt att studera naturen genom experiment, att pröva sina teorier mot naturen själv. Lika naturligt blev det att pröva sin förståelse av den kristna tron mot Bibeln, att låta teologin formas av den Heliga Skrift, utan kyrkans och filosofernas tolkningar som mellanhänder. Och några av de puritaner som med Bibelns hjälp rensat ut mycken medeltida vidskepelse ur teologin, såg den fria församlingen som en rimlig läsning av Bibeln, och utifrån det kom sedan övertygelsen om troendedopet som naturlig följd.
  • Shapin visar också tydligt att de vetenskapsmän som var viktiga ledare i den vetenskapliga revolutionen i allmänhet var goda kristna och som inte såg vetenskapen som något avgörande problem för kristen tro. Snarare såg de det som att de gjorde den kristna tron en god tjänst genom att hjälpa till att skala bort lager av vidskeplighet och auktoritetstro som kommit till under medeltiden. De ville vara en del i att återskapa en ren och biblisk kristen tro med god plats för Guds aktiva handlande i sin skapelse.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln