J.G. Onckens Evangelium

Du ska inte bli nedslagen i din kristna bana av upptäckten av dina syndfulla benägenheter – dessa kommer gradvis uppenbaras mer fullständigt. Gud omvänder inte syndaren för att visa honom hur god han är, utan för att visa hur svag, hjälplös, syndfull och moraliskt fördärvad han är, detta så att hans tillit till den egna förmågan kan förstöras. Men, då kan Kristi Ande som lär oss denna bittra läxa rörande oss själva, också visa oss från den Heliga Skrift vilken barmhärtig, trofast och allsmäktig Frälsare vid har, och att vi genom Hans nåd och Hans styrka kan göra allt. Dessa två stora sanningar som från dagen för vår omvändelse, till dagen då vi träder in i himlen, lär de som ska bli frälsta i avseende oss själva att vi är arma, förlorade syndare, som lämnade åt sig själva måste gå evigt förlorade, och med avseende på Gud, att Han utifrån barmhärtighet utan gräns sänt sin enfödde Son till världen för att sona skulden för att de som skulle tro på Honom, och sedan har i denna härliga Frälsare, mer – oändligt mer, förts tillbaka till dem som tror på Honom, än vad som någonsin förlorades genom Adams överträdelse och vår egen synd.
J.G. Oncken i brev skrivet till William Sears 1854