2016 > 09

Growing Young: Six Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Your Church
Kara Powell, Jake Mulder och Brad Griffin
Baker Books, 2016
 
Det här är en nyutgiven bok som bygge på omfattande forskning bland församlingar i U.S.A. som på ett särskilt sätt lyckats nå ut till ungdom och hjälpt dem att växa i tro.
 

  • På många sätt är ungdomskulturen i Sverige och U.S.A. påfallande lika, vilket gör att mycket av boken är direkt relevant i svenska församlingar. Jag tänker dock att Sveriges lite hårdare sekulariserade miljö ändå gör att en del saker inte är lika enkla här, att kristenhet i Sverige är mer en alternativ kultur och att de får konsekvenser i  församlingsarbete.
  • Värme, mentorskap och omsorg är nyckelord för att nå ut till dagens ungdom och hjälpa dem att växa i tro. Att vara cool är ute, nu är det värme som gäller. Och det här betyder att små församlingar på landet har unika möjligheter att nå dagens ungdom på ett sätt som kanske är svårare för stora församlingar i städer. Ha inte sorg för att din församling är liten och gammaldags, ta istället vara på möjligheterna att se och ha personlig omsorg om varje ungdom och gläd er åt att era begränsade resurser innebär att alla som vill behövs i församlingen för att tjäna i Guds rike.
  • Tre saker som dödar ungdomars tro är gyllene-regeln-kristendom, moralisk terapeutisk deism och tystnad i svåra frågor. Kristendom är inte detsamma som moral och det viktigaste att lära ut i söndagsskolan är inte hur man är en god människa, Jesus på korset är kristendomens centrum – även i söndagsskolan. Och vi måste tala om en närvarande Jesus, om Gud som griper in i världen och har omsorg om sin församling – en frånvarande moralisk Gud som man vänder sig till bara vid problem är inte Bibelns evangelium. Och det måste finnas plats för svåra frågor, det är bättre att svåra frågor får obekväma svar än att frågor tystas ned, vi behöver inte vara världsmästare i apologetik, men att naturligt tala om de brännande frågorna och ibland ödmjukt konstatera att man inte vet är OK.

 
Summerat, det här är en bok som kan vara till god nytta också i det svenska sammanhanget. En översättning till svenska med förord av Carl-Henrik Jaktlund vore en naturlig sak för Libris förlag tänker jag :)

Läs hela inlägget »
Etiketter: böcker, ungdom

Av David Whitworth

 
En pastorfrus ställning har sina speciella svårigheter som kräver osjälviskhet och en villighet att vara i bakgrunden. Hon skall vara beredd att axla en tungt lass för att stödja sin man, uppmuntra honom när han skymfas, och blir delaktig i hans bördor och svårigheter.
 
Ett bättre exempel är svårt att hitta än Susannah Spurgeon. Hon var rörelsehindrad och hade svag hälsa men det hindrade inte henne från att stödja, trösta och uppmuntra sin man när förtal, skymford och falska anklagelser regnade över honom. Hon kunde lätt har krossats och brutits men hon var stark och lyfte sin mans själ ur den mörka dalen som han ibland kallades till att vandra. Jag skulle vilja påstå att utan Susannah hade den stora predikanten och pastorn C.H. Spurgeon inte varit den man han var. Susannah kastade sig, utan förbehåll, in i varje del av Charles' arbete. Hennes liv var en enda självuppoffring i sin Frälsares tjänst.

Unga år och frälsningen
Susannah Spurgeon föddes 5 januari 1832 till äkta paret R. B. Thompson i en förort söder om London. Susannah växte upp i ett gudfruktigt hem där familjen sporadiskt besökte New Park Sreet Chapel, Southwark. Dessa besök gjorde ett stort och levande intryck på henne. Det var i detta kapell som hon frälstes i unga år. Rom 10:8: "Ordet är nära, i din mun och i ditt hjärta" var versen som ledde till hennes frälsning. Hon sa: "Utifrån denna predikan är detta dagen som var det sanna ljusets gryning i min själ." Men strax efter sin frälsning upplevde Susannah att hennes hjärta blev kallt och likgiltigt. "Mörka tider, förtvivlan och ovisshet angrep mig".
 
Söndagen 18 december 1853 trädde en osofistikerad lantlig 19 åring fram i New Park Street talarstol och predikade för första gången. Detta var Charles Haddon Spurgeon. Susannah Thompson var på besök hos familjen Olney som var vänner till Thompson familjen och medlemmar i New Park Street församlingen. Susannah var ofta på besök hos dem i unga år och hade flera gånger besökt församlingen med familljen. Hon vägrade följa med på förmiddags mötet och höra Spurgeon predika. Hur som helst föjlde hon med på kvällsmötet för att göra hennes vänner till viljes.
 
Den unga Charles steg upp i talarstolen. Susannah hade en bild av hur en predikant skulle se ut och predikanten motsvarade inte den bilden! Hans lantliga utseende, manér och kläder blev en chock för henne Det kan lugnt påstås att Spurgeon skulle inte få utmärkelsen som årets bäst klädde man! Hon kunde inte ana att denne unge predikant en dag skulle bli hennes man.
 
Susannah och Charles
När C. H. Spurgeon till slut accepterade pastors kallelsen till New Park Street Chapel, träffades han och Susannah regelbundet hemma hos familjen Olney. Det verkade som om  Susannah snart blev löst från hennes fördomar om Charles och hörde honom oftare predika. Spurgeons intensiva uppmaningar från talarstolen övertygade henne snart att hennes liv var långt ifrån vad det skulle vara.
Susannah kände alltmera en ängslan över sitt återfall i synd. Hon sökte hjälp från en släkting till herr Olney. Men hjälpen kom från ett oväntat håll. Hon fick boken Kristens Resa från Spurgeon som på något sätt hade fått reda på hennes andliga tillstånd. Hans omsorg om henne gjorde ett oerhört stort intryck på henne och hon öppnade sig försiktigt för honom. Hon fick den hjälp hon behövde genom hans stilla ledning, förkunnelser och genom boken hon fick av honom.
 
Kärleksförklaring
Från den tiden växte en nära vänskap fram dem emellan. Klart är att denne unge predikant som tog London med storm, var till stor välsignelse för denna tystlåtna unga kvinna. Hon började besöka New Park Street Chapel allt oftare.
 
10 Juni 1854 invigdes Crystal Palace i Sydenham i Kent. Byggnaden var konstruerad av glas och järn och var en utställningslokal. Ett antal medlemmar från kapellet däribland Susannah och Charles var med. Under tiden de satt och väntade på att invigningen skulle börja, gav Charles en bok till Susannah och pekade ut sidor som gav råd om att söka en fru respektivt man. Det ovanliga sättet som Charles förklarade sin kärlek på var egendomligt men draget var karaktäristisk för Spurgeon! Rådet väckte Susannahs känslor och hennes hjärta som hon sa: "klappade."
 
De lämnade lokalen och gick tillsammans ut på en promenad. "Gud förenade våra hjärtan med oupplösliga band av sann tillgivenhet. Dock visste vi inte då att han gav oss till varandra för alltid." Detta sa Susannah några år innan hennes bortgång. Från den tiden fråmåt mognade det till kärlek och vänskap av den djupaste slag.
 
Drygt två månader efter händelsen i Crystal Palace friade Charles till Susannah och förklarade sin kärlek för henne. Det var ett undebart ögonblick för henne som hon beskrev som "överväldigande." Hon skrev i sin dagbok om den minnesvärda dagen 2 augusti 1854: "Det är omöjligt att skriva upp dagens alla händelser. Jag kan bara i tysthet tillbedja Guds godhet och prisa Honom för Hans rika välsignelser."
 
Susannah var mycket ofta med på gudstjänster i New Park Street Chapel och snart sökte hon meddlemskap i församlingen. Charles bad Susannah att skriva sitt vittnesbörd om sin  frälsning.Det var nog för hans egen del och han blev själaglad och "kunde gråta glädjatårar" genom att läsa om ett genomgående nådeverk i hennes själ.
 
Prövningar
Susannah Thompson blev utsatt för många trosprövningar under tiden de hade sällskap och detta var Guds förberedelse för äktenskapet med Charles. En söndag skulle Spurgeon predika i Kennington. Susannah var med och det var mycket folk som väntade på trottoaren utanför kyrkan. Paret trängde sig fram i myllret men hon kom bort från Charles utan att han uppmärksammade det. Han hade en sådan börda för folkets eviga tillstånd att han inte hade ett tanke på sin stackars Susannah. Hon blev arg och stött, vände och gick hem.
 
1855 besökte paret Colchester för att träffa Spurgeons familj. Det var en lycklig tid tillsammans och familjen välkomnade henne med en öppen famn. Susannahs familj flyttade från Brixton till centrala London och det gav Susannah och Charles mer tid tillsammans. Hon började hjälpa honom i hans litterära verk och hon var tacksam för förtroendet och privilegiet men på samma gång var hon överväldigad av ansvaret.
 
Det fanns naturligtvis en djup saknad när Charles var ute på predikoturer.Han blev en mer eftertraktad predikant och känd över hela Storbrittanien. Detta krävde mycket av hans tid och det var någonting som Susannah fick lära sig att leva med under de åren som låg framför dem.

Läs hela inlägget »
Etiketter: biografi, baptist