Reformationsbibeln och Psaltaren enligt Septuaginta

Reformationsbibeln
Nya Testamentet, Andra upplagan
Svenska Reformationsbibelsällskapet, 2016
 
Psaltaren enligt Septuaginta
Artos Norma Bokförlag, 2008
 
Att lyssna till den levande kyrkan genom historien är att också lyssna till de versioner av bibeltexten man använt. Därför är dessa två böcker sanna välgärningar både för den teologihistoriskt intresserade och för den vill låta sitt andaktsliv knyta an till de bröder och systrar som gått före. Och visst är det något speciellt att ha dessa texter på vacker samtidssvenska, särskilt andaktslivet mår gott av modersmålets särskilda närhet till hjärtat.  
 
Psaltaren
Psaltaren enligt Septuaginta används av östkyrkan och är också i bruk i latinsk översättning i västkyrkan. Den liturgiska skönheten gör dess psaltarpsalmer väl lämpade för bön. Septuagintas alternativa tolkningar kan också ge en hjälp att tolka och få ett ytterligare djup till den traditionella psaltaren. Trycket är vackert med fina marginaler, men inbindningen gör att den inte ligger öppen själv. På det stora hela är denna översättning ett fint komplement till Folkbibelns psaltarpsalmer som utgångspunkt för den dagliga andakten. En utgåva mer lämpad för andakt, som ligger öppen själv, är ett önske.
 
Nya Testamentet
Att läsa reformationens teologer och förkunnare är att läsa bibelförkunnelse grundad på manuskriptet Textus Receptus. Detsamma gäller texter från baptiströrelsens ledare ända in i 1900-talet. Därför är det tacksamt att ha tillgång till en svensk översättning på denna grund, en bra hjälp vid studier och översättningsarbete. En viktig sak i denna andra upplaga, är att det är tydligt angivet var grundtexten från United Bibel Society och Nestle-Aland skiljer sig åt från reformationens grekiska grundtext. Utgåvan är smidig och layouten är OK. Varje vers börjar med nya rad vilket är bra om man använder texten som referens, snarare än för läsning.
 
Bättre utgåvor av Bibeln?
Nu blir det ju lite problematiskt att östkyrkan tycker att Septuaginta är en bättre grundtext av Gamla Testamentet och att en minoritet protestanter tycker att alla andra grundtexter än Textus Receptus för Nya Testamentet är korrupta.
 
När det gäller Septuaginta handlar det om en kyrkofamilj vars frågor om auktoritet är helt andra än baptiströrelsens. Dessa frågor lämnas därför med varm hand över till teologer i denna traditionen. Det kommer att bli intressant att följa de ortodoxa kyrkorna i Sverige och se vilken väg de kommer att ta i frågor om svenska språket i Bibel och liturgi.
 
När det gäller Textus Receptus rör det dock baptisternas syn på Bibeln som Guds ord och enda rättesnöre för tro och liv. Vi vill komma så nära de ursprungliga ofelbara och felfria manuskripten som det bara går. Några av oss ger argument grundtexten Textus Receptus, många andra argumenterar utifrån en evangelikal tro på Bibeln som Guds ord att grundtexten från United Bibel Society och Nestle-Aland är närmare de ursprungliga manuskripten. En viss ödmjukhet rekommenderas här, kanske är frågan inte så enkel och klar som den ibland framställs. Att använda Reformationsbibeln och noga ta del av de noter som anger där United Bibel Society och Nestle-Aland skiljer sig år är en försvarbar hållning. Att använda Folkbibeln och ibland konsultera Reformationsbibeln är likaså rimligt och försvarbart.

Etiketter: traditionen böcker bön

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln