De amerikanska baptiserna

I mars 1639, knappt 20 år efter pilgrimfädernas färd från Plymouth, ägde en enkel gudstjänst rum i den nya världen. Bakgrunden var nya kolonin Providence - som nu hette Rhode Island-som i 3år hade lockat till sig 30 immigrantfamiljer. Gudstjänsten såg ut så här: Ezekiel Hollyman döpte sin pastor Roger Williams, varpå den senare, en Walesare som hade varit vigd i den anglikanska kyrkan, döpte Hollyman och 10 andra. Så grundades den första baptistkyrkan på amerikansk mark, med passande antal av 12 lärjungar.

USA:s utveckling.
Baptisternas stora antal i USA har sin grund i första hand i fröet som såddes tidigt och sen bar frukt, och också till väckelser som mångdubblade de frälsta, och därefter till den väldiga strävan att på alla fronter sprida evangeliet. För att förstå tillväxten är det nödvändigt att ta hänsyn till det växande antal invånare. I början gick utvecklingen trögt men revolutionära kriget (1776-1783) ledde till uppkomsten av 13 kolonier. Då etablerades den Amerikanska Republiken på en konstitution som anfördes av framstående och begåvade ledare. George Washington blev förste president år 1789. Under hans ledarskap fick landet förnyad stabilitet och respekt. Det handlade redan om expansion men från och med nu påskyndade immigration och uppköpet av stora landytor i väst och accelererade utvecklingen. Inbördeskriget (1862-1866) handlade mer om Unionen än slavarnas frigörelse. Unionen blev verkställd. Priset som betalades i blod och lidande var förbluffande men Förenta Statens plats som världens största och framgångsrikaste land befästes. Inflödet av immigranter i landet blev explosionsartat, som idag har nått över 314 miljoner invånare (2014). Baptisterna har vuxit i takt med, och många gånger snabbare än tillväxten i folkmängden, på ett proportionellt sätt.

Tre tydliga perioder

I de amerikanske baptisterna historia framträder tre tydliga perioder där vi delar ledande baptistpersonlogheter för varje period.

1 Den anspråkslösa början 1620-1727 i den gamla världen


2 Väckelsernas period 1727-1860                  


3 Den mänskliga organisationens era 1860-1976

Många begåvade män var under denna period ansvariga för expansionen åt alla riktningar vad gäller utbildning, evangelisation och mission. Men det var inte en enda av dem som var av Spurgeons kaliber som kunde bära den reformerta tron och effektivt stå  emot den lömska modernismens frammarsch. Istället för biografier ska vi här ägna oss åt tillämpningen i den sektionen.