John Gano (1727-1798)

En direkt ättling från de franska Hugonotterna, föddes John Gano i Hopewell, New Jersey, där han i unga år förenade sig till baptisterna. Innan han vigdes till pastor 1754 ombads han av församlingen att berätta om sin kallelse och tillfrågades av medlemmarna att predika Ordet för dem. Hans kallelse erkändes med detsamma och han skickades till söder på missionsuppdrag. I Charleston predikade han inför en ansedd samling, som inkluderade George Whitefield och elva andra pastorer. I början var Gano rädd för denna prominenta samling men under predikans gång kom tanken till honom att han hade ingen att frukta och lyda än Herren. En biskop i New York ger oss genom sitt vittnesbörd en liten inblick om Ganos gåvor när han sa: ”Mr Gano har den bästa gåvan att predika som jag någonsin hört.” Hans första pastors kallelse efter sin kringresande tjänst var i New York, varav möteslokalen så småningom byggdes ut för att ta emot alla människor som kom in för att höra honom.1763 hade församlingen bara 41 medlemmar. Gano troendedöpta 297 under sin tid som pastor.

Revolutionens krig avbröt hans tjänst då han utmärkte sig som regementets präst. Han visade stor frimodighet i Chatterton Hill slaget och han rusade fram till fronten när många flydde och uppmanade männen att kämpa vidare. Han visste att hans plats var med fältläkaren men erkända att han inte kunde motstå drivkraften att tränga sig fram. Dagens berömda män inklusive George Washington räknades bland hans personliga vänner. Gano var känd för sin ledande roll i tacksägelse gudstjänster efter krigets slut.

Vid återkomsten till New York, som engelsmännen hade ockuperat under kriget, konfronterades han och andra med synen av förödelse. Bara nio av de nitton församlingslokaler var användbara. Två bränder och en farsot hade svept genom staden och arbetet att bygga upp den börjades i stort sätt om från början. Britterna använde hans församlingslokal som ett stall. Gano samlade 37 medlemmar av de ursprungliga 200 och hämtade sin första predikan från Haggai 2:4, ”Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som vore det ingenting i dina ögon?”

Med undantaget av 8 års militärtjänstgöring i kriget, ägnade Gano 26 år av sitt liv till församlingen i New York. Han flyttade till Kentucky 1787 där han verkligen styrkte baptiströrelsen. En stor väckelse hade skett i Upper Kentucky 1785. Efter en livstid av utmärkt tjänst som predikant och ledare gick han in till sin eviga belöning 1798.