2023 > 07

School of Prophets: A Bicentennial History of Colgate Rochester Crozer Divinity School
John R Tyson
Judson Press, 2019
 
Svenska baptistledare som KO Broady och Theodor Truvé hade fått möjligheten att studera i USA. Den naturliga vägen för sådana studier var de utbildningsinstitutioner för baptister som haft namnen Hamilton, Madision, Colgate och Rochester. Dessa baptistseminarier började med grundandet i Hamilton 1819, så det är lite drygt 200 år sedan. Som det var naturligt för baptister vid den så var teologin i grunden kalvinistisk.
 
Augustus Strong var president 1872 till 1912 utgick från ett kalvinistiskt ramverk tillsammans med lärdomar från evolutionsläran och den högre bibelkritiken. Hans stora verk i systematisk teologi är ännu omtalat och använt. Walter Rauschenbusch studerade i Rochester 1883–86 och blev professor i kyrkohistoria från 1902. Hans stora bidrag var det sociala evangeliet.
 
William Hamilton förklarar 1965 som professor i etik och teologi att Gud är död och gör därmed stora rubriker i tidningarna.
 
Från att ha varit flera seminarier finns de nu sammanslagna som en enhet. Går man in på hemsidan så ser man att de ska snart ska flytta in i nya anpassade lokaler och att de har en tydligt progressiv teologi som grund.
 
En intressant bok. Men, ändå lite sorglig läsning om hur en utbildningsanstalt för baptistledare sakta marginaliseras genom sina val.
 
Man kan undra vad det betydde för det svenska betelseminariet att amerikanska förebilder sakta väljer liberalteologi och det sociala evangeliet.

Läs hela inlägget »