En introduktion till Karl Barth och reformationens teologi

Karl Barth var en av 1900-talets mest betydande teologer, dessutom kom han att påverka det svenska missionsförbundets teologi mycket i slutet av 1900-talet. Heidelbergkatekesen från 1563 är reformationens kanske mest ekumeniska sammanfattning protestantisk teologi där de glada nyheterna om Jesus står i centrum.

När Karl Barth här ger en kommentar till Heidelbergkatekesen ger det en introduktion till både Karl Barth och reformationens teologi. “Learning Jesus Christ Through the Heidelberg Catechism” visar hur Heidelbergkatekesen kan användas som utgångspunkt för att ett samtal om en teologi för samtiden. 

Boken präglas av Karl Barths dialektisk teologi som i Sverige särskilt varit populär i Missionsförbundet genom teologen Lars Lindberg. Lars Lindberg var rektor vid teologiska seminariet på Lidingö och hans troslära "Ny skapelse" presenterade en barthianskt  influerad teologi i det som senare skulle bli Equmeniakyrkan.

Nedan är Karl Barths rubriker till Heidelbergkatekesens frågor:

 • Den enda trösten (Fråga 1-2)    
 • Guds åtal (Fråga 3-9)    
 • Guds dom (Fråga 10-11)    
 • Guds rättfärdighet (Fråga 12-18)    
 • Uppenbarelsen av Guds rättfärdighet (Fråga 19-23)    
 • Den enda sanna Guden (Fråga 24-25)    
 • Gud, världen och människan (Fråga 26-28)    
 • Jesus och Hans bröder (fråga 29-34)    
 • Guds rätta i Jesus Kristus (Fråga 35-44)    
 • Människans rätt i Jesus Kristus (Fråga 45-49)    
 • Riket i Jesus Kristus (Fråga 50-52)    
 • Gud är Ande (Fråga 53-58)    
 • Guds rättfärdighet och människans tro (Fråga 59-64)    
 • Guds rättfärdighet i dop och nattvard (Fråga 65-58)    
 • Trons grundande i dopets vittnesbörd (Fråga 69-74)    
 • Trons förnyelse i nattvardens vittnesbörd (Fråga 75-80)    
 • Församlingens rening (Fråga 81-85)    
 • Tro som lydnad (Fråga 86-93)    
 • Människan inför Gud (Fråga 94-103)    
 • Människan med hennes nästa (Fråga 104-112)    
 • Kraften i Gud bud (Fråga 113-115)    
 • Bönens mysterium (Fråga 116-119)    
 • Frihet till bön (Fråga 120-121)    
 • Bön för Guds angelägenheter (Fråga 122-124)    
 • Bön för människans angelägenheter (Fråga 125-127)    
 • Gud hör bön (Fråga 128-129)    

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln