2014 > 03


Laddar innehåll...
Läs hela inlägget »
Etiketter: anabaptist

Kanske funderar du som många andra om kristen tro är rimlig och relevant. Ofta hör man frågor som:

  • Hur kan en god Gud tillåta lidande?
  • Hur kan en kärleksfull Gud döma och fördöma människor?
  • Hur kan en viss religion vara "rätt" och alla andra "fel"?
  • Varför har så många krig utkämpats i Guds namn?
  • Har inte vetenskapen motbevisat Gud?

Timothy Kellers bok "Varför ska jag tro på Gud?" tar upp dessa frågor på en ärligt och genomtänkt sätt. I den här boken är attityden att visa varför kristen tro är rimlig jämfört med alla andra alternativ, snarare än att visa att kristen tro är tydligt bevisad.

”Varför ska jag tro på Gud?” är skriven för den vanliga människan som funderar över det här med kristen tro och språket är enkelt och tillgängligt. En bok som rekommenderas till alla nyfikna..

Läs hela inlägget »
Etiketter: apologetik

Så har det då hänt till slut, Ulf Ekman lämnar Livets ord för att bli katolik. På flera sätt var det väntat, men det känns ändå lite konstigt när det ändå blvit verkligt.

Kanske är det dags ute i frikyrkorna att fundera över hur man hanterar en postmodern samtid där så mycket kan tyckas vara relativt och flytande. När dessutom Bibeln som auktoritet mer och mer ifrågasätts hamnar många förut trygga samfund och församlingar i svajiga lägen.

Ett sätt att få stadga och vägledning är att ta hjälp av de bröder och systrar i tron som gått före. Kanske är det en av de saker som gjorde Katolska kyrkan så attraktiv för Ulf Ekman och flera andra i Livets ord.

Men, den kristna traditionen är så mycket vidare än Katolska kyrkan och dess läroämbete. Alla kristna har del i den kristna kyrkans odelade första tusen år, också frikyrkan har del i dessa utryck för den apostoliska tron.

Parallelt med Luthers reformation fanns den radikala reformationen där vi i frikyrkan kan hämta så mycket inspiration av dem som i så mycket är lika oss, inte minst kan vi lära genom Nätverket anabaptist. Och visst är vi på många sätt en del av reformationen, Heidelbergkatekesen ger uttryck från en varm teologi från refromationen där evangelium står i centrum.

Sedan har vi våra viktiga ledare i baptisternas historia, med Andrew Fuller, J.G. Oncken och Anders Wiberg, så står vi som vill vara i baptistisk tradition inte utan förebilder.

Så det finns så mycket att ta hjälp med i det ständiga uppdraget att tolka Bibeln i samtiden. Det är gott och nyttigt att läsa Bibeln i dialog med den levande Kyrkan i alla tider. Men, för att göra det behöver man inte bli katolik.

När vi nu jobbar med en hemsida för baptisternas historia, så är det för att skapa en verktygslåda för troende gemenskaper i deras försök att ta ut en rikning in i framtiden, men rötterna djupt i den kristna historien och med särskilt öga för de bidrag baptister har givit till den universella kyrkan.

Så vi vill önska Ulf Ekman all lycka, men samtidigt berätta att vi valt en annan väg för att lära av den djupa och rika kristna traditionen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: traditionen