2014 > 10

Folkbibelns översättning har länge varit en favorit. Kärleken till bibeltexten tillsammans med en respekt för den kristna traditionen är saker präglar översättningsarbetet. Den nya revisionen av Nya Testamentet är har också ett modernt språk och ett gott flyt.

För den uppbyggliga läsningen är en god utgåva i papper ofta det trevligaste, men när man är på språng är det inte så dumt att ha Bibeln tillgänglig på mobiltelefonen. En modern smartphone har ofta en bra skärm och den datorkraft som behövs för att ge en riktigt fin bibelupplevelse.

Olive Tree ger med sin ”The Bible Study App” möjligheten att ha tillgång till Folkbibeln och Bibel 2000 tillsammans med engelska översättningar och en mängd bibelstudiematerial. En underbar finess är ”Resource Guide” som visar vilket bibelstudiematerial som är relevant för det stycke av Bibeln som är framme på skärmen. På många sätt ger Olive Tree de fördelar en klassisk studiebibel ger, som till exempel Svensk Studiebibel, men med möjligheten att fylla på med mycket mer material. Ja, man kan bygga på till ett hyfsat välfyllt studiebibliotek och man läser engelska och har de monetära resurserna.

Folkbibelns egna app är betydligt enklare, men samtidigt mycket enkel att använda, gratis och helt på svenska. Ett modernt och smidigt gränssnitt tillsammans med de grundläggande hjälpmedel som är lätta och hitta och använda. Här finns allt vad som behövs för ett givande bibelstudium eller för den uppbyggliga läsningen. Sökfunktionen är smidig och mycket användbar.

Båda apparna är provkörda på Android i en Samsung Galaxy Note 3, men de bör fungera bra på andra android-mobiler och på iPhone.

Vilken app är då för dig? Folkbibel-appen är för alla och det finns ingen anledning att inte ha den på sin mobil och använda den flitigt.  Olive Tree’s ”The Bible Study App” kan vara ett fint komplement för den som läser engelska och som kanske vill investera i ett litet studiebibliotek.

Guds ord fungerar bra på mobilen och blir på så sätt tillgängligt för den moderna människan i vardag och församlingsliv. Det är något speciellt med den personliga Bibeln i papper med anteckningar och understrykningar, och inte ersätts det av en app. Men möjligheten att alltid att Bibeln tillgänglig är en välsignelse och något att vara mycket tacksam över.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Tim 3:16-17 Folkbibeln)

Läs hela inlägget »
Etiketter: app

Av David Whitworth

Väckelsen, enligt Guds försyn, utformades i en annan riktning i mitten på 1800 talet. Det var en riktning som skulle ge långtgående konsekvenser. Baptiströrelsens uppkomst skapade stora vågor och tanken på vuxendopet var tabubelagt.

De två män som stod i spetsen för denna rörelsen var F.O. Nilsson och Anders Wiberg.

F.O.Nilsson föddes 1809. Vid 18 år ålder blev han sjöman och på vägen till New York utsattes fartyget för en häftig storm. Det var en omskakande upplevelse för den unga utsvävande sjömannen som fick honom att fundera på livets stora frågor. Han fick ingen ro tills han blev frälst i sjömanskyrkan i New York.

Nilsson återvände till hemlandet 1839 eller 1840. Han kom i förbindelse med George Scott på en nykterhets möte i Jönköping och följde med Scott till Stockholm. I huvudstaden träffade Nilsson Anders Wiberg och alla tre blev nära vänner och de värderade varandras gemenskap högt som också inkluderade C.O. Rosenius. Scott var mån om att Nilsson skulle stanna och arbeta bland sjömännen i Stockholm men han ville tillbaka till Göteborg.

I Göteborg, med understöd från det Amerikanska sjömanssällskapet, missionerade Nilsson bland sjömän i hamnen med stor framgång. När hamnen var lugnare under några vintermånader vandrade han inåt landet och delade ut biblar och traktater. Under sina 10 år som kolportör delade han ut 50,000 biblar och flera miljoner traktater. Hans färd ledde honom genom skogar och över berg, genom snö och över is. Han vandrade ca.852 km. Många människor blev frälsta på vägen.

Hitintills var Nilsson Lutheran. Hans möte med sjökaptenen G.V. Schröder förändrade det, på ett sätt vars konsekvenser Schröder inte ens kunde ana. 1847 döptes Nilsson i floden Elbe i Tyskland av J.G.Oncken efter att Schröder hade övertalat honom om vuxendopets bibliska giltighet.

Nilsson visste väl vad låg framför honom hemma i Sverige. Det var en banbrytande kamp för samvetets och religionens frihet. Han stod nu inför en vägval att flytta till USA och friheten eller att stanna i Sverige och ta konsekvenserna. Sverige var det landet som Gud hade bestämt för denna tappra gudsman. Han möttes av häftiga motstånd, inklusive fängelsestraff och det följde honom intill den dagen han landsförvisades.

1848 samlades 5 kristna i Vallersvik för att låta döpa sig, det antalet ökade snart till 35 och Nilsson blev ordinerad som pastor i Sveriges första baptistförsamling. Förföljelse i form av våldsamt motstånd är aldrig långt borta från ett Guds verk i väckelsen, så var också fallet med denna troende skara. Allt det var bara början på fasor som skulle drabba den växande baptistiska väckelserörelsen. Barnen döptes under tvång och de troende kränktes och behandlades illa. Men eländet tjänade till väckelsens framgång.

Nilsson landsförvisades 1851 efter hovrättens dom mot honom för att ha spridit sina baptistiska "villfarande lärosatser". Fallet fick mycket skriverier i dagspressen och så blev Nilssons övertygelser spridda i hela landet.! Väckelsen fortsatte sitt segertåg genom Sverige och det fick Nilsson att brista ut i glädje:

"Från denna dag voro ej baptisterna och deras lära kända endast i en vrå av landet eller av några få fattiga arbetare. Sanningen predikades med trumpettoner från taken, och ljudet därav skallade från by till by till landets alla delar. Sålunda blev min inställelse inför Göta hovrätt presenterandet av baptisternas principer för Sverige. Låt nu den fattige sjömannen bli utvisad ur riket. Vad gör det? De sanningar, genom rättegången mot honom blivit kända, kunna aldrig landsförvisas från Sverige. Soli deo Gloria!"

I byn Vi i Hälsingland föddes en liten pojke 1816. Han skulle bli en man som med stor genomslags kraft bröt den sedvanliga kyrkopolitiska bojor.

Anders Wiberg var mannen som Gud reste upp till väckelse predikant och baptisternas stora ledare för att befria människor från tvångströjan.

Genom en badolycka i tidiga tonåren drevs han till att allvarligt tänka på meningen med livet. Efter stora framsteg på gymnasiet började han 1835 läsa vid Uppsala Universitet men tvingades att avsluta studierna p.g.a. penningbrist. 1839 flyttade Wiberg till Stockholm och där kom han i kontakt med en ung man som förklarade för honom om evig dom och frälsningens väg. Han föll på knä och bad om Guds nåd mot honom. Men, enligt honom själv, blev han inte “frigjord”, förrän tre år senare. Det var i Stockholm han träffade Scott och fick sin första uppgift som redaktör på tidningen Missionsbladet. Han blev nu känd i väckelse kretsarna kring Scott.

1842 återvände Wiberg till Uppsala för att studera till präst. Under samma år, 26 år gammal, blev han frälst genom Johan Arndts bok Sanna kristendom. Om frälsningsupplevelsen sa han: "Jag kände mig som en ny människa, skapad i Kristus till goda gärningar"

1843 blev han prästvigd och fick en tjänst i Hälsingland. Gud välsignade rikligen denne trogne och ihärdige tjänare med väckelse i Hälsingland, Medelpad och Härjedalen. Som under de flesta väckelser uppstod fiendskap och trakasserier mot Wiberg. Tillståndet i Svenska kyrkan gav honom bekymmer samtidigt som tveksamheten till prästtjänsten pressade honom hårt. Missnöjet med sin tjänst växte med nattvardsfrågan. Det blev främmande för honom att släppa fram de ofrälsta till nattvardsbordet och detta ledde till en brytning med Svenska kyrkan efter 8 års prästtjänst.

Wibergs samvetskval var också en kamp för religionsfrihet vars konsekvenser han inte kunde ana just då. Han kunde heller inte förstå vad Gud hade förberett åt honom.

1851 reste Wiberg på en affärsresa tillsammans med David Forsell då han också var tolk åt honom i Hamburg. Där träffade han Oncken och Köbner som var pastorer i Hamburg-församlingen. Av dessa fick han ett häfte om vuxendopet. Det blev den stora vändpunkten i Wibergs liv, han läste det noggrant och gjorde egna grundliga studier i Bibeln och kyrkohistoria. Studierna blev till en bok 1852 som slog ett slag för vuxendopet. Boken, Vilken bör döpas kan räknas till att vara en av de mest insiktsfulla och djupgående böcker om vuxendopet som någonsin har skrivits. Boken skapade en storm och Wiberg anklagades för att göra människor galna och att han predikade svärmeri. Prästerskapet som kände sig utpekad anklagade honom för söndring och splittring inom kyrkan. Samma år som boken gavs ut döptes Wiberg i Köpenhamn av F.O Nilsson. Han blev så småningom med understöd från American Baptist Publication Society deras missionär i Sverige. 1855 grundade han Stockholms första baptistförsamling med 10 medlemmar.

Wiberg var den store ledaren för den stora baptistiska väckelsen rörelsen som svepte över landet från 1856 framåt.

Väckelsens genomslags kraft gör sig känd inte bara i kyrkorna utan också i samhällsliv och lämnar spår efter sig. Mer om detta nästa gång.

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse, baptist, sverige

Av David Whitworth

Guds gärningar i Sverige på 1800-talet är gripande och fascinerande. Det var ett viktigt skede i den svenska historiens utveckling. Detta blogginlägg gör inga anspråk på en utförlig beskrivning, ett sådant försök är dömt till att misslyckas, ämnet är alldeles för omfattande. Jag kan bara försöka att ge en översikt. Exempelvis är de människor som Gud reste upp i väckelsens syfte som nämns här bara ett axplock och säkerligen har ni en egen uppfattning om vem som ska vara med eller inte. Man kunde lyfta fram norrlandsläseriets betydelse för väckelse men det ligger utanför ramen för det här inlägget.

Det skulle vara ett grovt misstag att inte börja med George Scott som var en grundfigur i väckelsens tjänst. Alla de äldre kyrkohistorikerna är överens om att hans betydelse för väckelsen är enastående.

Bakgrunden, i vilken George Scott framträdde, kan sammanfattas med Peter Fjellstedts ord:

"Den allra största delen människor ... är nedsänkt i en råhet, som är förskräcklig och en därmed alltid förenad lastbarhet, grov eller förfinad, som sätter varje uppmärksam människovän i bävan."

George Scott växte upp i ett gudfruktigt hem i Skottland, som gav honom en god grund att bygga på efter sin frälsning. Han blev uttagen som predikant för metodistkretsen 1829 och Gud bekräftade den kallelsen med väckelse några månader senare. Hans ambition var att följa i John Wesleys fotspår och han ägde en brinnande längtan för människors frälsning i likhet med sin läromästare.

1830 flyttade han till Stockholm. Efter ett år kunde han predika på svenska och snart lockade han till sig många människor från alla samhällsskikt. 1832 upplevde han väckelse.

Scott efterlämnade ett stort arv från sin 12 års långa verksamhet i Sverige. Han grundade tillsammans med Peter Wieselgren nykterhetsrörelsen. Scott förnyade verksamheten för spridning av traktat och biblar, grundade den banbrytande söndagsskolerörelsen, var initiativtagaren till det första föreningen för mission och mycket annat.

Scotts vänkrets sträckte sig långt ut i landet och bland alla samhällsklasser, han berörde många människors liv inte minst de blivande väckelsetjänarna. Han hade ett starkt inflytande i Rosenius, Wibergs och Nilssons liv som han rekryterade till verksamheten i Stockholm. Dessa män tog del av Scotts visa vägledning som skulle tjäna dem i det verk som Gud hade stakat ut för dem.

Väckelsen på 1800-talet i Sverige var helt olik andra väckelser. Istället för ett utvalt redskap kallade Gud många redskap för att främja väckelsen som artade sig i olika former. Dessa framträdde från alla samhällsskikt. Efter Scotts landsflykt 1842 blev Rosenius så småningom pastor i den Engelska kyrkan, som var centrum för Scotts verksamhet. Under Rosenius ändrades namnet på kapellet till Betlehem kyrkan. Här hade den kommande väckelsen sin utgångspunkt i den låglutherska kyrkan. Bredvid honom stod Peter Fjellstedt, Hans Jakob Lundborg och Oskar Ahnfelt. Bland de ledande var dessa fyra de främste. Väckelsen var lågluthersk.

Den största av dessa, enligt mig, var Fjellstedt. Rent intellektuellt var han utan motstycke. Han var ett språkgeni som kunde tala 12 språk, skriva på 16 samt förstå och läsa 30 språk. Vidare läste han medicin, botanik, kemi, astronomi, mineralogi och zoologi. Han gjorde snabba framsteg i samtliga ämnen. Trots hans stora intellektuella kapacitet var han en av de ödmjukaste människor som någonsin har funnits.

Efter sin teologiska utbildning i Lund prästvigdes han 1828, därefter hyste han en längtan att bli missionär. Det var inte förrän 1831 som det blev aktuellt då han skickades ut till Indien.  Det blev dock kortvarigt p.g.a. paret Fjellstedts känslighet för det varma klimatet som de blev sjuka av. Efter en tids återhämtning blev han utsänd till Turkiet men det fungerade inte heller. Han förflyttades till Bulgarien men inte ens det fungerade. Så avslutades missionstjänsten.

1842 fick han uppdrag att bli resepredikant för missionen. Det var just i denna Guds kallelse som Fjellstedt kom till sin rätta. I nära 40 år reste han land och rike runt dels för att predika men också för att intressera Guds folk för missionen. Han drog till sig stora samlingar människor var än han predikade och med väckelse som efterföljd.

Väckelsens frammarsch var nyanserad och uppmärksamheten riktas nu mot Jönköping året 1836. Per Magnus Elmblad flyttade till staden som adjunkt till prosten i Kristine kyrka. Han predikade inte bara på söndagarna utan höll varje fredag bön med predikan. På första fredagen var det bara vaktmästaren som kom men det störde inte Elmblad han predikade ändå, trots vaktmästarens förslag att inställa morgonbönen. Snart nådde rykten ut i staden om "den galne prästen" som predikade i en tom kyrka. Nyfikenhet väcktes hos Jönköpingsborna som strömmade in i kyrkan för att höra "den galne prästen" och väckelse blev ett faktum. Ett år senare förflyttades han från staden p.g.a. motstånd. En liten krets bildades emellertid kring honom. De som ingick i kretsen var bl.a. hovrättsrådet M.C. Ramn och prästfrun Pauline Westdahl som ivrade för bibel- och traktatspridning. Missnöjda med kyrkans behandling av Elmblad, började de med egna samlingar hos varandra och i en del andra hem. Den eld som Elmblad tänt brann långt efter hans flytt från Jönköping. Vid dessa sammankomster blomstrade lekmannaverksamheten och här predikade C.J. Lindberg, Swening Johansson och Oskar Ahnfelt m.fl. som besökte staden.

Vid omkring år 1850 var det ett stort antal troende i Jönköping och staden blev medelpunkt för väckelsens spridning i Småland samt närliggande landskap. K.V. Almkvist som var lärare i Jönköping ivrade för ett traktat- och bibelspridningssällskap. Den längtan delade han med andra och 1853 bildades Jönköpings traktatsällskap. Styrelsen bestod av M.C. Ramn, Almkvist, T.H. Odenkrants och andra. Den första kolportören var C.J. Lindberg. Ett år senare kallades Swening Johansson till sällskapets tjänst och andra följde efterhand. Dessa kolportörer var mäktiga i Ordets förkunnelse samtidigt som de delade ut sina biblar och traktat. Väckelsen spred sig som en löpeld i Jönköpings län.

Nästa gång ska vi titta på den frikyrkliga väckelsen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse, sverige

Av David Whitworth

Den brittiska pastorn, teologen och missionsledaren Andrew Fuller (1754 -1815) ställde samman en småskrift för att sprida budskapet om Jesus. Sådana småskrifter kallas traktater och har haft en stor betydelse väckelsen i Sverige och världen över.

Fullers traktat The Great Question Answered, var i sin ursprungsform en del av hans bok The Complete Works Of Andrew Fuller. Inslaget blev två artiklar i The Missionary Magazine i England. Båda delarna slogs ihop till ett traktat utgiven av Religious Tract Society (R.T.S) 1803. Av alla R.T.S. traktater var Fullers den populäraste och spreds ut i den växande missionen till alla världsdelar.

Ebenezer Henderson stod för svenska översättningen som fick titeln Swar på hufvud frågan: hwad skall jag göra, att må bliva salig? som först såg dagens ljus 1808. Den gavs ut i 5000 ex under Evangeliska Sällskapet (E.S) regi. Sedan spreds det under ett 50 tal-år. 1856 övertogs den av E.F.S. och utgavs i förbättrad översättning av Anders Wiberg. I likhet med det engelska originalets popularitet i världen blev den Sveriges populäraste. Traktaten blev inkörsporten till flera människors frälsning. Bredvid andra traktater blev den mycket efterfrågad av präster så väl som lekmän i traktatspridningens tjänst på alla håll och kanter i Sverige.

Traktatens text hämtades från Apostlagärningarna:
Och efter att ha fört ut dem frågade han: ˮNi herrar, vad måste jag göra för att bli frälst?ˮ De svarade: ˮTro på Herren Jesus, så ska du och alla i ditt hus bli frälst.ˮ” 
(Svenskbibel Apg 16:30-31)

Introduktionen skildrar folkets okunnighet om frälsningens väg, då okunnighet och likgiltighet är självförvållat. Tillståndet kan inte ursäktas eller bortförklaras inför Gud. Fuller fortsätter sin förklaring till att det är människans fördärvade natur som är grunden till hennes okunnighet och likgiltighet. Hon intresserar sig för det som är här och nu, alltså det materiella, och har inte det minsta intresse för sitt eviga tillstånd. Människans syndiga natur och uppror mot Gud kan inte skyllas på hennes uppfostran eller andra påhitt. Hon står inför Gud skyldig och dömd och har en medfödd medvetenhet om evig dom, samt ett samvete som fungerar som en väckarklocka. Det finns inga undanflykter från Gud, vi alla förtjänar en eviga dom.

Fuller utmanar traktatens läsare att begrunda dessa allvarliga frågor med sådana ordalag som "Undfly lammets vrede" och" Tänk på vreden som kommer". Fångvakten i Filippi väcktes med dessa frågor när han konfronterades med döden, då blev evigheten en verklighet och angelägenhet hos honom. Som svar på hans fråga förklarade Paulus frälsningens väg för honom.

Fuller fortsätter med en rad bibelverser som framställer evangeliets innehåll och mening. Här är han kristallklar med betoning på Guds helighet och rättfärdighet som vi har kränkt och står under hans vrede. Det finns bara ett sätt som vi försonas med Gud och det är genom Kristi blods utgjutelse på korset. Gud gjorde det som vi inte kunde göra själva, nämligen avvärja sin vrede från oss och utgjuta den på Kristus. Han har betalat lösesumman med sitt eget blod och vi försonas med Gud. Kristi rättfärdighet tillräknas oss genom tro och således är vi rättfärdiggjorda. Hans blod renar oss från all synd och vi får syndernas förlåtelse och frid med Gud. Förutsättningen är att vi övertygas om synd, rättfärdighet och dom och kommer till Kristus i omvändelse och tro som är gåvor från Gud.

En klargörande utläggning av de centrala lärorna om frälsningen uppföljs av fem varningar om de faror som kan står i vägen för ett äkta frälsningsverk. T.ex. Se upp för en tro som vi själva åstadkommer och som blir grunden för vår rättfärdiggörelse inför Gud. Detta är inget annat än ett försök att prestera egen rättfärdighet.

Fuller avslutar traktaten med uppmaningen att söka efter den frälsningen i Kristus som uppenbaras i evangeliet och vänder bort från vårt eget försök. Äkta frälsning bär med sig frukt och det finns en mängd bibliska bevis om frälsningens visshet, en sådan är kärlek till vår syskon i Kristus. Vi blir väl medvetna om bevis, säger Fuller, när det för med sig en glädje i hoppet om frälsningen genom Kristi död. Denna död som är anpassad efter vårt behov som dömda syndare.

Väckelsen är en del av den helige Andens ämbete. Han är sanningens Ande, och i väckelsen är det alltid sanningen som står centralt av vilken helige Anden välsignar. Petrus predikan på pingstdagen hämtades från GT och resulterade i omkring 3000 människors frälsning. De ovanstående lärorna i Fullers traktat var de som Anden välsignade stort i 50 år. 1800-talets väckelse i Sverige kom utifrån att Guds Ords frälsningsväg predikades med kraft eftersom det behagade Anden att välsigna sanningen.

Vad var Reformationen om inte en ny upptäckt av Bibelns läror som spred sig som en löpeld genom Europa och förändrade kontinenten grundligt för alltid. Luther, Calvin och andra predikade Bibeln i sin helhet på ett sätt som befriade människor från medeltidens mörker och gav ett helhetsperspektiv på livet vilket genomsyrade den europeiska kulturen och förändrade den bortom all igenkännande. Reformationen var i allra högsta grad ett Guds verk som inte i den vildaste fantasin kan betecknas som ett stort misstag. Ett Guds verk är aldrig ett misstag och att antyda något annat är hädelse.

Läs hela inlägget »

Brian Houston - Hur du maximerar ditt liv
Extra Mile Events 2014

Kanske är församlingen Hillsong Stockholm det mest intressanta i svensk kristenhet de senaste 20 åren. På ett unikt sätt möter man svensk samtidskultur med budskapet om Jesus och når stora framgångar. Som en del av Hillsong Church är man del av ett internationellt församlingsnätverk under ledning av pastor Brian Houston. Hillsong är särskilt kända för deras lovsånger som sjungs över hela världen, t.ex. finns albumet ”Global Project” på svenska, ryska, mandarin, koreanska, tyska, spanska, franska, indonesiska, och portugisiska. Det är på ett sätt pingströrelse kontextualiserad in i internationell ungdomskultur.

Boken ”Hur du maximerar ditt liv” är en sammanställning av det som varit fem separata böcker: ”Hur man lever ett välsignat liv”, ”Hur man bygger bra relationer”, ”Hur man blomstrar i livet”, ”Hur man gör visa val” och ”Hur man lever i hälsa och helhet”. Läsaren får många handfasta och bibelgrundande råd för ett gott liv där individen och församlingen får blomstra. God pedagogik och en nivå som gör boken tillgänglig för alla.

Samtidigt kan man undra om inte något riskerar att gå förlorat när man tar en rörelse och låter den omformas för att fungera i en ny tid och ett nytt sammanhang. Vad innebär det för den kristna kyrkans centrala budskap att paketera det för vår tids storstadsungdom. Det hade varit så spännande att lyssna till personer från gångna tider för att se hur de uppfattar Hillsongs förkunnelse. Hur skulle Andrew Fuller, J.G. Oncken och Anders Wiberg kommentera en bok som denna? Inte minst frågan, hur skulle pingstväckelsens Lewi Pethrus tänka?

Läs hela inlägget »
Etiketter: böcker, pingst