j.G. Oncken

J.G. Oncken (1800–1884) var en tysk pastor och missionär som spred baptiströrelsen till stora delar av den europeiska kontinenten och också till Skandinavien. En andlighet med Jesus i centrum och en iver för omvändelse kännetecknade de kyrkor som Oncken grundade. Vid Onckens död bestod den federation hans skapat av 165 församlingar med mer än 30000 medlemmar i över ett dussin länder i Europa.

Oncken och Sverige

Oncken spelade en viktig roll vid baptismens början i Sverige. 1847 döpte Oncken F.O. Nilsson och skickade tillbaka honom till Sverige. Nilsson grundade tillsammans med den danske baptist pastorn A. P. Förster Sveriges första baptistförsamling och blev församlingens första pastor. 

F.O. Nilsson som grundade den första svenska baptistförsamlingen 1848 gjorde en översättning av den tyska trosbekännelse från 1847. Där finns den teologi som låg bakom Onckens iver att berätta de glada nyheterna om Jesus för som många han fick kunde i Europa.  

När pälsmakarna D. Forsell och P.F. Hejdenberg 1854 reste till baptistförsamlingen i Hamburg för att bli döpta, hade de också ärendet att låta Hejdenberg ordineras för att predika och döpa. Sveriges enda baptistpastor Anders Wiberg var på studieresa i U.S.A. och man kunde inte vänta. Många troende ute i landet ville följa sin övertygelse i dopfrågan och bli baptister. Till exempel så omfattades redan i slutet av 1853 de baptistiska uppfattningarna av den stor del av ”Orsaläsarna”. Baptistförsamlingen i Hamburg under ledning av J.G Oncken tog inte lätt på att ordinera någon till pastor. Man var noga med att följa de tyska baptisternas trosbekännelse från 1847 och det var först efter att noggrant gått igenom Hejdenbergs teologi och bibelkunskap som han ordinerades för att predika och förvalta sakramenten. Tillbaka i Sverige så döpte Hejdenberg väntande dopkandidater i Stockholm och reste sedan omedelbart till Dalarna för att döpa. Hejdenberg fortsatte sedan att resa runt i Sverige för att döpa och plantera församlingar. På det sättet kom många av Sveriges första baptistförsamlingar grundas av Hejdenberg som genom ordinationen var utsänd av J.G. Oncken och Hamburgförsamlingen.

Evangelium

I ett brev skrivet till William Sears 1854 förklarar J.G. Oncken grunderna i sitt evangelium:

"Du ska inte bli nedslagen i din kristna bana av upptäckten av dina syndfulla benägenheter – dessa kommer gradvis uppenbaras mer fullständigt. Gud omvänder inte syndaren för att visa honom hur god han är, utan för att visa hur svag, hjälplös, syndfull och moraliskt fördärvad han är, detta så att hans tillit till den egna förmågan kan förstöras. Men, då kan Kristi Ande som lär oss denna bittra läxa rörande oss själva, också visa oss från den Heliga Skrift vilken barmhärtig, trofast och allsmäktig Frälsare vid har, och att vi genom Hans nåd och Hans styrka kan göra allt. Dessa två stora sanningar som från dagen för vår omvändelse, till dagen då vi träder in i himlen, lär de som ska bli frälsta i avseende oss själva att vi är arma, förlorade syndare, som lämnade åt sig själva måste gå evigt förlorade, och med avseende på Gud, att Han utifrån barmhärtighet utan gräns sänt sin enfödde Son till världen för att sona skulden för att de som skulle tro på Honom, och sedan har i denna härliga Frälsare, mer – oändligt mer, förts tillbaka till dem som tror på Honom, än vad som någonsin förlorades genom Adams överträdelse och vår egen synd."