Introduktion

Vilka är baptisterna och vad tror de på?  Var finns de? Hur är deras historia? Vilka bland dem har varit framstående i de egna kretsarna eller i det bredare sammanhanget?  Boken är skriven för att behandla dessa frågor. Baptisternas övertygelser och praktik gås igenom. Historiskt och biografiskt material inkludera några skildringar om Bunyans, Spurgeons och andra välkända baptisters liv. Berättelsen om det Gud har gjort genom sådana mäns predikningar är fortfarande ett glädjeämne för Guds sanna folk.

Nya testamentets berättelse börjar med Johannes Döparens verksamhet. Herren Jesus Kristus och apostlarnas dop var i samma anda som Johannes, fast hans dop och deras dop skildes något i betydelsen. Johannesdopet var inte nog (Apg. 19:1-5). Baptisternas historia har uppenbarligen djupa och antika rötter. I många år var emellertid baptisterna som sådana drivna ”underjorden”, kyrkan blev korrumperad. Då bröt den härliga protestantiska reformation in, och då reste sig baptisterna igen och gav stärkande vittnesbörd om Guds nåd och kraft och sin tros bibliska karaktär. Deras fiende var tvungen att bevittna deras konstanta lidande.