Den mänskliga organisationens tidsålder: 1860-1976

(1976 är datum för senaste upplaga övers anm.)

Dessa korta biografier illustrerar väckelsens bidrag till att få till stånd missionens upplivning. För att möta dagens behov är det förståeligt att missionens verksamhet skall betonas stort. Växande sällskap tävlade med varandra för att evangelisera nya missionsfält. Bland dessa föreningar gick Amerikan Baptist Convention före men så småningom, växte Southern Baptist Convention sex-sju gånger större än sin motsvarighet i norr. Efter några år, stack liberalismens nya kraft upp och det måste bekämpas eftersom det försvagade evangelikalernas arbete. Baptisterna led av detta liksom andra, för att tillväxten av den högre bibelkritiken underminerade tron på Bibeln. Förfallet på doktrinens standard var i stort sätt ansvarig för otrons framgång som började rubba en del sällskap. Detta resulterades i splittringar och separationer bland några missionsföreningar.

Det är svårt att välja ledarna från denna epok. Det fanns många män som var visionärer och några hade stor organisationsförmåga. Denna gåva behövdes för att sträva framåt i det växande behovet av nybyggande västerut. Imponerande statistik är inte svårt att hitta som visar starka beskrivningar av expansion och tillväxt. Baptisterna var flitiga att grunda seminarier, gymnasier, akademier och högskolor. Många av dessa skulle snart snärjas i den katastrofala fällan som betraktar Bibeln som ett mänskligt dokument.

Vi har nu kommit fram till en analys om denna tidsålder, som betecknas som "den mänskliga organisationens tidsålder" p.g.a. förutsättningarna som rådde i baptistkretsar vad gäller både Gud och människan. När vi gör så, påminner vi oss själva om statistiken som lades fram i början av detta kapitel. Southern Baptist Conventions medlemskap var 1960 9,700,000 medan Northern Baptist Conventions medlemskap var ungefär 1,500,000. National Baptist Convention som representerade svarta befolkningen hade en häpnadsväckande 7,500,000 medlemmar. Reguljära baptisterna som spårar sin historia till den stora väckelsen var konservativa och hade en medlemskap på 135,000. Det finns oberäkneliga mindre rörelse, inkluderande andra språk grupper som danska, ungerska och italienska baptistföreningar. ( även svenska. Övers.anm.)

Naturligtvis, datum som angavs för dessa indelningarna är godtyckliga. Slutsatsen att väckelsen upphävdes efter 1858-1860 skulle vara missvisande. T.ex. en redovisning har gjorts som beskriver väckelserna som uppstod bland sydstaternas trupper under inbördes kriget 1862-1865. Stort antal av människor förökade sydstaternas församlingar mellan 1872 och1880.