Det kristna livet och Guds tio bud

Sanningen om Gud - Det kristna livet och Guds tio bud
Stanley Hauerwas och William Willimon
Bokförlaget Libris, 2003

Här är några enkla tankar om den bok Stanley Hauerwas skrivit om de tio budorden tillsammans med William Willimon. Som alltid med Hauerwas är det både intressant och provokativ läsning. Den dialog som förs med kyrkans lärare genom historien ger budskapet extra tyngd, ofta ges citat från Thomas av Aquino (ca 1225-1274), Martin Luther (1483-1546) och Jean Calvin (1509-1564). Här finns saker att tänka igenom inför samtal om vad ett heligt kristet liv kan innebära i en senmodern västvärld.
 

  • Fokus ligger här inte på budorden som ett verktyg för att visa på de ofrälstas synd, inte ett verktyg för att framkalla syndanöd med omvändelse som naturlig konsekvens. Istället handlar det om, som den svenska undertiteln föreslår, det kristna livet. Budorden beskrivs i boken som en hjälp för att leva ett heligt liv, ett heligt liv till Guds ära. Men, samtidigt ges exempel på hur ett rent och heligt liv drar människor till den kristna gemenskapen, helgelsen som ett medel för att förmedla det kristna budskapet om frälsning genom Jesus Kristus.
  • Vi är inte ensamma och utlämnade i att låta Guds tio bud förändra oss. Istället har vi den kristna församlingen som stöd och hjälp. Tillsammans med bröder och systrar i tron får vi genom församlingens liv och handlingar praktiskt stöd att leva ut budorden. Om och om igen förklarar boken att det inte räcker med att ha en abstrakt tro och övertygelse, det är i det praktiska livet som tron formas och levs. Förssamlingen utmanas att först själv växa i helighet enligt Guds tio bud, innan hon dömer det kringliggande samhällets handlingar utifrån budorden. Det är genom ett heligt liv, privat och som församling, vi får trovärdighet och kan vittna om Gud i vår omgivning.
  • Som vanligt där Hauerwas är inblandad så är kristen pacifism och ett ifrågasättande inför kapitalismens djupa inverkan på vår liv viktiga komponenter. Tillsammans med lyhördhet inför den kristna kyrkans liv genom tiderna så föder det en radikalitet som slår åt alla håll och blir svår att placera in på den politiska kartan. Här är djupa tankar om en specifik kristen etik och politik som föds ur ett liv i församlingsgemenskap. I en tid där stora delar av frikyrkligheten är allergiska mot helgelse och kristen moral är det här sprängstoff. Och för kristna som ser sig som superkonservativa, men som i många delar gjorts sig till vänner med staten och det kapitalistiska systemet är det inte mindre provocerande. 
Etiketter: böcker etik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln