Jonathan Edwards del 3 Hans andlighet

Av David Whitworth

Vid väckelsens inträde är djävulen aktiv med att så ogräs och skapa oordning, 1700-talets förnyelse var inget undantag.

Det uppskattas att mellan åren 1740-1742 så frälstes 40 000 människor i New England. En församlingspastor i Boston påstod att hela staden hade förändrats. Livet i staden centrerades nu kring Guds ord och det fanns en djup längtan att höra Ordet predikas och att samlas till bön och tillbedjan.

Mitt i väckelsen gjorde fanatismen sitt intrång. James Davenport var pastor i en församling i Southhold, Long Island. Han och Andrew Croswell m.fl. gav människor visshet om att upplevelser som att falla till golvet, känna skakningar i kroppen och se syner var ett säkert tecken på Andens verk i frälsningen. Croswell gick så långt att säga: "Det är bara de som har upplevt sådana gudomliga manifestationer som vet vad sann helighet är för något". Davenport lade beslag på förmågan att kunna särskilja de som var utvalda av Gud till frälsningen.

Detta fenomen gav krut åt de som var motståndare till väckelsen. Dessa krafter leddes av Charles Chauncy känd som "den gamla tegelstenen". Chauncy var pastor i en förnämlig församling i Boston. Han var mycket kritisk inställd till Davenport och beskrev honom som "den vildaste fanatiker som jag någonsin har sett". Chauncy fördömde hela väckelsen p.g.a. dessa ytterligheter och betraktade detta som väckelsens sanna karaktär. Detta drev honom till den andra ytterligheten. Han uteslöt aldrig känslorna men de hade en mindre betydelse. Förståndet var det som betonades och Andens primära verk är att upplysa förståndet och inte att röra upp känslorna.

Jonathan Edwards var klämd mellan dessa två ytterligheter och gav svar på tal. Det svaret han gav till Davenport var att sann biblisk kristendom involverar förståndet. Guds frälningsverk börjar med att upplysa förståndet och tänder sedan en eld i hjärtat, alltså ljus och värme.

Till Chauncy blev svaret att utan ett varmt hjärta, med andra ord ett hjärta fyllt av eld och lågor för Guds kärlek, finns det inget äkta kristet liv. Här är balansen mellan värme och ljus. Medelvägen mellan dessa två ytterligheter tog Edwards itu med i A Treatise Concerning Religious Affections.

I Affections skriver Edwards att i det kristna livets centrum finns det en brinnande längtan att förhärliga Kristus. Jonathan är övertygad om att när Anden tar sin boning i oss inverkar Han på hela människan. Han upplyser förståndet, tänder en eld i hjärtat och ger ledning och syfte åt viljan.

I boken finns tolv punkter som markerar att Andens verk är äkta. Jonathan var väl medveten om att djävulen alltid är redo att förfalska det äkta som han gjorde i 1700-talets väckelse. Därför var det nödvändigt att känna igen dessa tecken.

1. Genom att den Heliga Anden bor i oss delar Han med sig av sitt väsen, som består i helighet och gudomlighet. Edwards var övertygad om detta inte var en mänsklig bragd utan Andens inneboende nåd. Alltså äkta kristendom börjar med Gud.

2. Äkta kärlek till Gud är grundad på vem Han är i sig själv och inte vad Han har gjort för oss.

3. Denna kärlek till Gud är en kärlek till Hans helighet. Edwards gjorde ett viktigt bidrag till det reformerta tänkandet med detta inlägg. Han påstod att Anden skänker de troende ett nytt sätt att förnimma andlig verklighet. Denna förnimmelse är mer än en tro på Gud och en medvetenhet om Honom. Det är inget mindre än "en smak" av Guds skönhet och härlighet.

4. Ett favorituttryck hos Edwards var att äkta andliga känslor inte bara är värme utan också ljus. Detta fjärde tecken är därför ett andligt upplyst sinne. De troende har en stor respekt för sitt förstånd och tänkande.

5. Jonathan betonar att religiösa känslor är förenade med en djup övertygelse om kristendomens sanningsvisshet.

6. Att känslorna är sammankopplade med vad han kallar "evangelisk ödmjukhet". Han benämnde den andliga stoltheten som det allvarligaste motståndet till det kristna livet. Sann andlighet står emot begäret till personligt ära.

7. Äkta kristen andlighet har sina rötter i pånyttfödelsen och är beroende av denna radikala händelse som vänder oss till Gud och bort från vår fördärvade natur. Den ger oss nya målsättningar och inriktningar, en ny vilja och ett nytt perspektiv på livet.

8. Den åttonde punkten är en Kristuslik karaktär i de troende som oundvikligen är ett resultat av pånyttfödelsen.

9. Kristna har mjuka hjärtan gentemot Gud och är känsliga för allt som bedrövar Honom.
De är mycket medvetna hur synd skiljer dem från Gud som de älskar.

10. Den tionde punkten visar oss den estetiska sidan av den kristna tron.
Jonathan tröttnade aldrig på att betona den skönhet som finns i Guds helighet. Denna skönhet uttrycker sig i den harmoni och balans som finns i de troendes liv.
Den Heliga Anden ger en balans i de troendes inre liv genom att förvandla dem till Guds avbild eftersom Gud i sig är harmoni och skönhet.
Sann andlighet återspeglar Guds symmetri (Guds härlighet, harmoni och skönhet) i de troendes dagliga liv.

11. Jonathan föreskriver att ett sant andligt tecken är att de troende längtar efter mer av Gud.
Ju mer nåd den kristne får ta emot desto större är hennes medvetenhet om sin tomhet och ofullkomlighet. De ser också hur långt de har kvar att gå i det kristna livet och det skapar en längtan efter att lära känna Gud och uppleva mer av Honom.

Vidare betonar Edwards att ju mer "andliga känslor" en kristen har desto större "andlig smak" har hon för Guds skönhet och härlighet. Han uttryckte det så här: "det finns en helig andning och ett flämtande efter Guds Ande för att utöka heligheten".

12. Det sista tecknet är att sann andlighet bär frukt i de kristnas liv och uppförande.
Att ära Gud genom att leva ett genuint kristet liv är vår största uppgift.

 När vi nu betraktar Edwards som troende, teolog, filosof och väckelsepredikant förutsätts en ordentlig förståelse av hans drivkraft. Denna kraft kommer ur källan av en djup förnimmelse av Guds härlighet och skönhet som begeistrade honom. Förnimmelsen fyllde Jonathan med "en outsäglig och härlig glädje" (1.Petrus 1:8. Reformationsbibel).

För några av er som läser dessa bloggar är kanske detta nytt och svårförståeligt. Det finns ingenting högre för en troende i sin gemenskap med Gud än att få en förnimmelse av Hans härlighet, majestät och skönhet. Gud uppenbarar sitt väsen för oss i Bibeln och därför är det vårt ansvar och privilegium att fördjupa oss i dessa sanningar. Till hjälp har vi alla bibelverser som lyfter fram Guds majestät och härlighet. Det är förbluffande hur många det finns! En bra start är att börja med Jesaja 6:1-6 och Matteus 17:1-8.

Be Sanningens Ande att kasta ljus över dessa verser när ni mediterar över dem.

Källor:
Evangelical Times.
Reformation Today
Religious Affections, Jonathan Edwards.

Etiketter: väckelse j.edwards

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln