Shubael Stearns

Stearns föddes i Boston. Han frälstes genom Whitefields predikan och därefter anslöt han sig till ”nya ljuset” rörelsen (kongregationalister).1751, blev han baptist och efter troendedopet vigdes han till pastor. Hans berömmelse som predikant spred sig snabbt över stora områden i synnerhet North Carolina. Han var redskapet i att samla in en stor skara frälsta själar. Hans starka musikaliska röst var en stor hjälp, hans predikan var djupt engagerande och åhörarna rördes till tårar. En stark motståndare till baptisterna var Tidence Lane, som senare själv blev framstående baptistpastor. Han erkände att han inte kunde stå emot impulsen att höra Mr Stearns predika trots sin avsky för baptisterna. På den dagen var predikan så mäktig att Lane, trots hans starka vilja att stå emot, var han helt oförmögen att stå på fötterna och istället sjönk ihop förkrossad av sin synd.

Trots sin begränsade utbildning, hade Stearn stor urskillningsförmåga och ansvarade för grundandet av en välkänd församling i Sandy Creek, North Carolina. Utifrån denna församling, grundades 42 andra lokala församlingar. Stearns omskrivs i dessa korta biografier eftersom han var typisk för sin tidsålder. Stearns samarbetade med sin svåger Daniel Marshall, och överste Samuel Harriss, en trio som samarbetade lika bra på sitt sätt som de berömda Carey, Marshman och Ward i Indien. Dessa tre konstituerade det viktigaste ledarskapet för de separata baptisterna i USA. Marshall var en före detta presbyteriansk pastor som hade varit missionär bland Mohawk indianer.

Andra män av samma kaliber som kännetecknade denna tiden, var Hezekia Smith som läste på amerikas första baptistskolan (Hopewell Academy,New Jersey-1756). Han avlade sin akademiska examen vid Princeton 1762 och han tillskrevs att ha grundat 13 församlingar.