Konst och musik i frikyrkans gudstjänst

Konst och musik i frikyrkans gudstjänst
Robin Johansson
Carl Media, 2012
 
Worship in the Melting Pot
Peter Masters
The Wakeman Trust, 2002
 
You are what you love
James K.A. Smith
Brazos Press, 2016
 
En enkel introduktion till frikyrkans gudstjänstform
Robin Johansson skriver inifrån svensk frikyrklighet och ger i det här lilla häftet på 28 sidor en mycket fin introduktion till frågorna om konst och musik i gudstjänsten. Han menar att frikyrkans gudstjänst präglas av två riktningar:
 
·      Relevans – ”Viljan att nå ut”
·      Puritanism – ”Längtan efter en enkel och avskalad gudstjänst”
 
Båda riktningarna har viktiga styrkor, men samtidigt risker och svagheter. Robin Johansson gör en god analys av svagheterna och visar hur det idag i många frikyrkoförsamlingar lett till en påtagligt sekulariserad gudstjänst. En viktig insikt i häftet är att formen är en del av budskapet, till exempel att rockmusikens form gör att den även med kristna texter riskerar att förmedla något annat än den eviga kristna tron.
 
Det här lilla häftet passar väl för att läsa i en församlingsledning eller en gudstjänstutvecklingsgrupp. Man behöver inte dela slutsatserna för att dra god nytta av analysen.
 
Ett försvar av reformationens gudstjänst
Flera äldre bröder och systrar berättar om hur de känner sig förfrämligade från den rörelse de älskar när mötena på Nyhemsveckan ändrat form och nya former av musik och utryck har ersatt det traditionella i söndagsgudstjänsten. Här kommer Peter Masters, pastor i Spurgeons gamla kyrka, till deras försvar, sätter ord på deras tankar och ger dem teologiska verktyg att förklara varför något har gått förlorat.
 
En enkel och avskalad gudstjänst med vackra psalmer ackompanjerade av värdiga instrument låter fokus läggas på Guds ord och evangelium, allt i respekt för Guds helighet. Nogsamt försvarar boken den traditionella gudstjänsten med rötter i reformationen tillsammans med analys av relevanta texter ur Bibeln.
 
Peter Master visar med allt tydlighet att den puritanska riktningen i frikyrkans gudstjänst inte behöver leda till sekularisering om vi tar vara på det rika arv vi har från reformationen och låter det arvet leva och frodas i sin särart.
 
Nu är ju Peter Masters ju inte direkt något föredöme i nyans eller politisk korrekthet, och de som tillhör de karismatiska delarna av frikyrkligheten får vara beredda på att bli lite provocerade av en hel del i den här boken. Nyttigt och uppfriskande!
 
Vi formas av vanor och liturgier
Vad vi älskar formas av våra vanor. Vad vi tillber formar våra hjärtan på djupet. Det innebär att gudstjänstformer, bönevanor och levnadssätt har stor betydelse för hur vår tro formas. James K.A. Smith ger argument för en traditionell kristen gudstjänst och förklarar hur denna gudstjänstform är ett formande budskap i sig. En riktigt spännande bok som öppnar ögonen för vanans makt att omskapa det andliga livet. Kanske det viktigaste idag att läsa om när det gäller hur kyrkan i samtidens västvärld ska hantera den inre sekulariseringen.
 
Slutsatser
Tre röster med olika utgångspunkter och olika slutsatser har ändå några gemensamma insikter om den kristna gudstjänsten. Och det viktigaste som håller samman är hur den traditionella gudstjänsten formar kristen tro på ett bra sätt och att det leder till sekularisering när man släpper in världens liturgier i gudstjänsten.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln