Eric D Barreto Michael J Chan Exploring the Bible 

Exploring the Bible
Eric D Barreto, Michael J Chan
Fortress Presss, 2016
 
Hur läser man Bibeln bäst? Den här lilla boken ger enkla grunder för bibelbruk tänkt nya studenter vid icke-evangelika pastorsutbildningar. Pedagogiskt skriven, uppmuntrande attityd och god kontakt med forskningen bör det vara en bok väl lämpad för sitt syfte.
 
Här är några reflektioner som springer ur liv i en trosgemenskap som har ett delvis annorlunda sätt att möta Bibelns texter jämfört med den här boken.
 

  • Något som Barreto och Chan gör en viktig poäng av är att man aldrig läser Bibeln ensam, man har alltid en förförståelse som kommer ifrån det sammanhang och den gemenskap man är en del av. De går så långt som att säga att det inte finns någon objektiv läsning att hämta. På ett spännande sätt så innebär det att auktoriteten i tolkningen i Bibeln då rimligen inte kan läggas i den akademiske teologen, utan snarare i den levande trosgemenskapen. På många sätt skulle den svenska frikyrkan må bäst om vi på djupet kunde förstå och praktisera detta. Att det är de levande församlingarna med dess pastorer och församlingsledare som särskilda språkrör som är de viktigaste rösterna att lyssna till när teologiska ting debatteras i offentligheten.
  • Det som det läggs vikt på är oftast frågor om social rättvisa, pluralism och andra typiska vänsterfrågor. Och visst har dessa frågor ofta kommit i bakgrunden i kyrkans historia och sannerligen gör vi gott att oftare se rättvisefrågornas stabila grund i Bibeln. Bibeln har en förmåga att tala profetiskt in i våra samtida frågor och utmana oss till radikalt kristet liv. Här har frikyrkan på många håll en god praktik, men kanske ibland en lite outvecklad teori. En bok på temat som förtjänar att läsas i alla församlingar är ”Jesus var också flykting” av Stefan Swärd, Micael Grenholm.
  • Samtidigt är det här en bok som på många sätt handlar om hur man kan använda Bibeln i församlingen när bibelkritiken har krossat den enkla synen på Bibeln som Guds inspirerade ord. Det känns tomt och fattigt, och man kan undra hur länge en sådan församling kan må bra utan att skaffa sig något annat än Bibeln, något som ger en ersättning eller komplement till Bibeln som normerande för tro och liv. I det ljuset blir ju den evangelikala trosgemenskapens lära om Bibeln som både felfri och ofelbar återigen väldigt attraktiv och med tanken om trosgemenskapens läsning av Bibeln som norm så blir tanken om Bibeln som ofelbar också rimlig även i ljuset av Barretos och Chans forskning
Etiketter: traditionen böcker

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln