Mässa i medeltida socken

Mässa i medeltida socken
Helander, Pernler, Pilz, Stolt
Artos bokförlag, 1993
 
Den här boken beskriver hur man återskapat en katolsk mässa så som den firades i en landsortsförsamling i Linköpings stift i mitten av 1400-talet. Källmaterialet är betydligt rikare än man kan föreställa sig. En kyrkohistoriskt mycket intressant bok.

Nedan är några reflektioner.
 
En relevant gudstjänst
Genom mässans firande ville kyrkan bland annat säkerställa:

 • Hälsan
 • Skörden
 • Freden
 • Den saliga hädanfärden
 • Ett evigt liv

Det är svårt att säga annat än att det här måste känts relevant och bra för kyrkobesökarna. Och visst påminner det mycket om vanliga ämnen för bön i en vanlig nutida frikyrkoförsamling. Anar vi också en sorts framgångsteologi i den medeltida kyrkan?
 
En internationell gudstjänst
Kanske kan vi här se en föregångare till dagens flitiga sjungande av Hillsongs sånger på engelska, även i församlingar med bristande förståelse av engelska? Stora delen av gudstjänsten och dess böner var på det internationella språket latin, och läsningarna av de skrivna bönerna var ofta tydligt knutna till internationella förlagor. Är det så att kopplingen till den internationella kyrkan ibland känns viktigare än att riktigt förstå vad som sägs?
 
En enkel predikan och undervisning om trons grunder
Predikan var kort, enkel och på folkets språk, det vill säga svenska. Sedan en genomgång av trons grunder på svenska med utgångspunkt från med trosbekännelsen, Fader vår, Var hälsad Maria och tio Guds bud. En möjlig förklaring till det ofta lite ljumma andliga läget i många av våra församlingar idag kan vara att vi inte längre ger plats för grundläggande undervisning ifrån apostoliska trosbekännelsen, Herrens bön och de tio budorden, sådant var självklart för reformatorerna och puritanerna.
 
En senmedeltida katolsk gudstjänst
I boken är hela liturgin för en gudstjänst återgiven på latin med översättning till svenska. Otvivelaktigt är det en katolsk gudstjänst med allt som reformatorerna ville reformera:

 • Viigvatten har någon typ av närmast magisk egenskap
 • Maria och helgon har roller som man inte finner i Bibeln
 • Vinet och brödet förvandlas till Jesu blod och kropp
 • Nattvarden är ett offer
 • För de frikyrkliga är mängden skrivna böner påtagligt främmande
 • Hela det här med teologin runt frälsning känns, ja, lite katolskt

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln