Peter Burke Renässansen

Renässansen – En introduktion
Peter Burke
Bokförlaget Daidalos, 1998
 
Renässansen kan beskrivas som en förnyelserörelse med bas i Italien i tiden mellan Petrarca (1304-74) till Tasso (1544-95). I den grekiska filosofen Platon (427–347 f.Kr.) och i de romerska filosoferna Cicero (106-43 f.kr) och Seneca (ca 4 f.Kr. -  65 e.Kr) fann Petrarca ett alternativ till den medeltida skolastiska filosofin som han var ifrågasättande emot. Men, också kyrkofadern Augustinus (354-430) fann han en dialogpartner i återskapandet av antikens tänkande.
 
Det har sagts att renässansens intellektuella skulle varit hedningar som gjorde uppror den kristna tron, men snarare var de kristna som gjorde uppror mot skolastisk teologi, skolastisk filosofi och ett stelnat medeltida samhälle. Man ville återskapa både klassikernas och kyrkofädernas antiker. Kyrkofäderna gav god hjälp i de frågor som kom upp om att förena den klassiska filosofin med den kristna tron, och återupptäckten och de grekiska kyrkofäderna gav nya perspektiv.
 
Fria från den skolastiska teologins system och med nya kunskaper i klassiskt latin, grekiska och hebreiska  var man redo att möta de klassiska filosoferna och kyrkofäderna på ett nytt och friskt sätt. Ivrigt letade man fram gamla texter och arbetade noggrant med att ta fram de bästa utgåvorna och dela dem mellan sig. Johann Gutenberg (1394-1468) och boktryckarkonsten kom att ha viktig betydelse för att förmedla de nya idéerna.
 
Peter Burke ger en god överblick och visar att vi i många delar tagit över 1800-talets förståelse av renässansen. I varje tid har man en tendens att tolka in sådant i historien som man ser som viktigt i sin samtid. Här ger Burke många viktiga korrektiv.
 
Läsande Bibeln på grundspråket, fria från den medeltida teologins bojor och med kyrkofäderna som stabila vägvisare låg vägen öppen för nya ansatser i teologin. Här är några reflektioner över vad renässansen gav för resultat för den kristna tron:

  • Den radikala reformationens Balthasar Hubmaier (ca 1480-1528) var ledare i en rörelse som återupptäckte troendedopet och den fria församlingen. Svåra förföljelser från den etablerade kyrkan kom som ett brev på posten. Visst är det intressant att forskningen visar att Hubmaier hade tillgång till kyrkofäderna och använde sig av dem.
  • Martin Luther (1483-1546) som 1517 spikade upp  ”De 95 teserna om avlatens innebörd” gav upphov till den protestantiska kyrkan. En teologi tydligt grundad på Bibeln och en ren och klar lära om frälsningen.
  • Motreaktionen från den romersk-katolska kyrkan kom med Tridentinska mötet (1545–63) där protestanternas läror fördömdes. Specifika katolska läror fastslogs istället, som t.ex. skärselden, avlat, helgonkult, relikkult och bildkult. I och med dessa beslut blev försoning och protestanternas återförening omöjlig.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln