Vishal Mangalwadi Hur Bibeln skapade den västerländska civilisationens själ

The Book That Made Your World - How the Bible Created the Soul of Western Civilization
Vishal Mangalwadi
Thomas Nelson, 2012
 
En indisk filosof som skriver lite som C.S. Lewis, klart, logiskt och lätt att ta till sig. Och nog är det ett tecken i vår globaliserade värld att intressant kristen litteratur allt oftare kommer från andra delar av världen än Europa och Nordamerika.
 
I den här boken får vi en översiktlig och allsidig genomgång av hur Bibeln skapat den västerländska civilisationen, med språk, litteratur, vetenskap, teknik, frihet och omsorg om det fattiga och utsatta. I dagens Sverige får vi det ofta serverat att ateismens kamp för förnuftet under upplysningen skapade vårt välstånd. Vishal Mangalwadi visar problem med det synsättet och ger istället vetenskapligt förankrade exempel på hur det är den judeo-kristna världsbilden, grundad på Bibeln, som särskilt i och med den protestantiska reformationen som skapar den värld vi känner. Det här är en tes som Mangalwadi inte är ensam om, men här ges argumenten på ett sympatiskt sätt och på en stilnivå som alla kan ta till sig.
 
De här argumenten skär sig förstås med den kulturrelativism som närapå blivit statsreligion i vårt land. Därför är det så gott att boken inte har något triumferande attityd, där Europa eller Nordamerika framhålls som överlägsna. Snarare kommer de starkaste argumenten från Indien och hur den kristna tron där fått verka för ett samhälle med omsorg om de fattiga och utsatta, där kvinnor återupprättats och där man arbetat mot änkebränning. En del i argumentens styrka är att Vishal Mangalwadi inte talar om andra kulturer från ett torn i elfenben, han har själv varit en del av den traditionella indiska religionen och är väl känd med dess världsbild. Och hans praktiska arbete med sociala frågor och stöd till de som har det svårt i samhället ger honom trovärdighet som inget annat i mina ögon. Bäst av allt är att det inte finns minsta antydan till grumliga idéer om folk och raser. Det indiska sammanhanget betyder så mycket för den här boken.
 
Håller då tesen? I och med att boken är målad med ganska breda penseldrag, så kanske inte allt håller, men på det stora hela är det en rimlig läsning av den västerländska kulturens uppkomst och hur Bibeln genom missionen kommit att betyda så mycket världen över.
 
Jag tror att svenska intellektuella skulle göra gott i att bekanta sig med den här boken, den skulle kunna föda så mycket god debatt och dessutom förbättra förståelsen av Kyrkan som progressiv kraft i samhället.
 
Också den vanlige svensken skulle uppskatta den här boken och får en djupare förståelse av svensk kultur. Många gånger träffar man dem som vill försvara svensk kultur, men som har ytterst vag förståelse för vad det egentligen är man vill försvara. Det som skapade det Sverige vi är tacksamma över idag är mer än midsommarfirande och en traditionell benämning på chokladboll.
 
Av ovanstående skäl så tänker jag att det här är en bok som borde ges ut på svenska. Något förlag som känner sig manat?
 
Några internationella recensioner framhåller Sverige som ett motargument mot bokens tes. Sverige ska tydligen var byggt på en helt sekulär grund, och Sveriges framgångar är därför ett då ett tydligt motbevis. Här är några punkter som jag menar visar att vårt land inte är byggt på en helt sekulär grund:
 

  • Sverige har en kristen tradition som går tillbaka till Ansgar och 800-talet
  • I och med Gustav Vasas lutherska reformation som inleddes 1524 skapades ett tydligt symbios mellan stat och statskyrka. Den lutherska läran präglade så hela Sverige med skolväsende, politik och mycket annat.
  • Efter Bartolomeinatten 1572 flydde franska protestanter förföljelser från den katolska kyrkan. Många av de så kallade hugenotterna kom till Sverige och blev drivande i handel, hantverk och en spirande industri. Många av svenska järnbruk har till exempel stor inblandning av franska protestanter.
  • Frikyrkans framväxt i mitten av 1800-talet gav många svenskar en demokratisk fostran. Frikyrkan hade kvinnlig rösträtt långt för Sverige som nation. Det finns också de som menar att frikyrkans folk tog med sin demokratiska tradition in i fackföreningar, nykterhetsrörelser och idrottsföreningar.
  • Kristendomsundervisning, psalmsång och inlärning av psalmverser var obligatoriskt i skolan långt in på 1900-talet och präglar fortfarande många nu levande svenskar.
  • Den lutherska folkkyrkan anses i Sverige så viktig för folket att den måste styras av politiska partier. Underligt internationellt – självklart i Sverige.
  • År 2012 tillhörde 67,5% av innevånarna Svenska kyrkan och kyrkliga handlingar för nyfödda och för vigsel var mycket populära. 16 miljoner gudstjänstbesök gjordes i vår statskyrka.
  • Det är svårt att säga annat än att den lutherska moralen fortfarande i mycket präglar Sverige. Svenska ateister tycks ofta vara ”lutherska”-ateister, och den genomsekulariserade svensken i gemen argumenterar ofta väldigt lutherskt.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln