Vad har Luthers omvändelse med baptisternas historia att göra?

I en kommentar på bloggen fick vi frågan:
 
Vad har Luthers omvändelse med baptisternas historia att göra?
 
En hembygdsförening kan till exempel skriva en bygdehistoria som fokuserar på fakta och årtal. Syftet är att föra vida fakta om personer och händelser till eftervärlden. Minnas vad som skett tidigare, när saker var som förr. Ofta blir det här väldigt tillbakablickande historia, gärna om svunna storhetstider när när befolkningen i bygden ökade och lanthandeln fanns kvar. Så här skrivs ibland en församlings historia vid ett jubileum och så kan också ske i olika rörelser och samfund. I praktiken blir ofta det ett slags nostalgisk frimärkssamling för daglediga. Underhållande, tröstande och trevligt.
 
En politisk rörelse kan jobba med idéernas historia för att förstå hur sociologiska och ideologiska faktorer har påverkat historien för att sedan sätta dessa lärdomar i revolutionens tjänst. Ett läsvärt exempel är Sven-Eric Liedmans ”Från Platon till kriget mot terrorismen : De politiska idéernas historia”. En bok som bygger på god forskning, visar på idéernas makt och manar till politisk aktivism här och nu för en bättre framtid.
 
Så ur hembygdsgårdens perspektiv så har förstås Luther väldigt lite att göra med baptisternas historia. Luther var ju inte baptist, han predikade inte i någon baptistförsamling, skrev inte i någon baptistisk tidning och var inte med i någon baptistisk sångarförening.
 
Men, ur idéhistorisk synvinkel så Luthers reformation intressant för att fullt förstå sprängstoffet i baptistväckelsen. Vi som skriver här vill på det sättet vara närmare Sven-Eric Liedmans idéhistoria än de bröder och systrar som skriver hembygdshistoria. I andra sammanhang skriver vi gärna hembygdshistoria, men på www.baptisternashistoria.se vill vi låta idéernas historia få plats. Hur baptisternas historia drivs av ideologi och är med och formar ideologi. Abraham Booths predikan mot slaveriet 1792 säger till exempel så mycket mycket mer om sin tids baptiströrelse än vad en redogörelse för hur många som var medlemmar i hans församling och vilka som satt i styrelsen.
 
Tre skäl till varför Luthers omvändelse har med baptisternas historia att göra:
 

  • Martin Luther var en avgörande ideolog och ledare i den protestantiska reformationen. Det är svårt att förstå reformationen utan att bekanta sig med Luther. Den starka delen av baptiströrelsen blev den som tydligt antog en i grunden protestantisk teologi med starka beröringspunkter med Luther. Så genom att de baptister som dominerat historien så tydligt talat protestantisk teologi, blir protestantismens grundare mycket relevant för att förstå baptisternas historia. Protestantismens förståelse av omvändelse och frälsningar är avgörande frågor när man analyserar den baptistiska ideologin och dess rörelse genom historien. Teologi berättad genom biografi är också det teologi.
  • Den svenska baptiströrelsen har flera ursprung och ett av dessa ursprung är luthersk folkväckelse. En liten religiös revolution när folket i mitten av 1800-talet samlades i stugorna för att själva läsa och tolka Bibeln, be och sjunga sånger. En viktig del i det här var predikosamlingar av Luther. Att läsa Luther själv, och inte vara beroende av stadskyrkans tolkning, gav folkväckelsen tillgång till reformationens kraftfulla tankegods i oförstörd form. Lutherska skriftställare som t.ex. C.O Rosenius bidrag också med ideologiskt material som eldade på denna religiösa omvälvning. För att förstå den svenska baptiströrelsens pionjärår och all tid efter det, så är en grundläggande förståelse av sprängstoffet i Luthers teologi betydelsefull. Den teologiska bakgrunden till en rörelse är också teologi.
  • Man möter alltid en text med en förförståelse. När en katolik skriver om Luther kan man förvänta sig att delvis andra frågor ställs jämfört den som har en baptistisk grundsyn. Den lära man har om frälsningen påverkar t.ex. hur man berättar om Luther och Luthers liv. Därför vill vi dela med oss av vårt medvetet klassiskt baptistiska sätt att analysera kyrkohistoria, samtida händelser och böcker. Vi tror att förförståelsen i mötet med en text är oundviklig, men att den rätt hanterad kan vara en god tillgång. Därför menar vi att vår läsning av Luthers liv och vår beskrivning av Luthers omvändelse ger ett bidrag till Sveriges kristenhet. Vi bjuder på ett perspektiv som inte alltid är så vanligt i ett lutherskt och ofta liberalt Sverige. Tanken om en helt objektiv historieskrivning närs väl idag mest av fundamentalister och tokliberaler. Medvetet teologisk historieskrivning är också teologi.

 
Visst kunde vi gjort annorlunda, men nu har vi valt att göra som vi gjort – och det är vi rätt nöjda med :)

Etiketter: baptist

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln