Reformationen Ljus skall lysa fram ur mörkret

Av David Whitworth 

Det finns ett starkt samband mellan reformation och väckelse och de är två sidor av samma mynt, reformation av Sanning, Guds Ord och väckelse av liv.

 I båda fall är det Guds agerande i historien (Gud agerar, men reagerar aldrig). Jesus Kristus är dess centrum och allt utgår från Hans eviga syfte. Den största händelse i människans historia är Kristi korsfästelse. Den är axeln vilken hela världs historien roterar kring.
 

En definition

I de svenska och engelska ordböckerna beskrivs reformationen som en "religiös omdaning". Ordet omdana betyder "utforma på nytt sätt". Reformationen utformade inte någonting på ett nytt sätt eftersom reformationens lära inte var något innovativt som vi kommer att få se så småningom.
 

Revolutioner

Kristendomens födelse genom Andeutgjutelsen på pingstdagen och Reformationen är historiens största revolutioner. Franska revolutionen var en sammansvärjning och uppror mot statsskicket och en av historiens blodigaste. Revolutionen fick sin näring i upplysningsfilosofen Jean-Jacque Rousseaus bok "Du Kontrat Social"(Om samhällsfördraget).

Denna revolution var en evighet från Reformationen som bildade en återgång till kristendomens ursprungliga bibliska grundsatser och tankevärld. Till motsatsen av uppror och sammansvärjning mot statsskicket har kristendomen sin grund i Herren Jesus Kristus som är medlaren mellan Gud och människan. Kristus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6). Herrens ord har den djupaste innebörd som någonsin har yttrats från människas mun.
 

En parentes

Det är nödvändigt för oss att bli påminda om Herrens Ord i dag när vi får höra att alla vägar till Gud är legitima. Om ord betyder någonting då är Hans Ord sant och kan inte tolkas på olika sätt. Det är rakt av ett sanningsenligt och logisk påstående då Han säger: Jag är... Han är vägen, sanning och livet förmänskligad. Alla andra så kallade vägar är falska och fördärvliga och dessa kan inte förenas i någon slags syntes.

Det var en liten men viktig parentes. Tillbaka till Reformationen. Det var detta gudsverk som återupptäckte den majestätiska sanningen om Kristus som medlaren mellan Gud och människan. I medeltidens kyrka hamnade denna sanning i skymundan. Den romersk- katolska kyrkan la beslag på att vara den enda medlaren mellan Gud och människan under påvedömets påstådda ofelbarhet. Denna hierarki är en frihetsberövande apparat som har bundit milliontals människor under sin tyranni.
 

Soluppgången

Reformationen var gryningen på Europas frigörelse från katolska kyrkans bojor. Det var en rörelse som började inifrån människor och skapade stora omvälvningar i den den västeuropeiska och nordamerikanska historien. Det var Gud själv som grep in i historien och bröt sönder den katolska kyrkans järngrepp över kontinenten. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet (2 Kor 3:17). Det var då Europa vaknade upp till en ny gryning.

Vi har sett reformationens nödvändighet och den var en rörelse som började inifrån. I ett tidevarv som kallas för den mörka medeltiden var människor försjunkna i okunnighet och vidskepelse. Mitt upp i denna misär tog Gud tag i saken. I 1500-talets Tyskland trädde en av kyrkohistoriens giganter fram. Från ingenstans reste Gud upp en obetydlig och okänd liten munk. Det var någonting i likhet med Elia som också var fullständigt okänd och som framträdde på historiens scen som en virvelvind. Som Elia konfronterade Ahab (1 Kungaboken 17) så konfronterade Martin Luther påven och hela katolska kyrkans makt.
 

Ljuset och mörkret

Det var just i medeltidens mörker och i det mörkret som rådde i Luthers hjärta som någonting uppseendeväckande hände hos honom. Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", Han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (2 Kor 4:6). Rättfärdiggörelsen genom tro allena på Kristus allena lyste upp Luthers hjärta och befriade honom från syndens, påvens, och kyrkans hierarkiska maktstruktur.

Detta var den nyupptäckta sanningen som skulle tända en outsläcklig eld i den väst europeiska kontinenten.
 

Religioner

Det finns tre religioner i världen:

  • Hierarkins religion
  • Gör-det-själv-religion
  • Kristendomen

I Hierarkins (prästen eller pastorns)religion finns det form utan frihet som styrs med järnhand av maktfullkomliga tyranner.

I gör det själv religionen (pick and mix) finns det frihet utan form som är en andlig anarki där var och en gör vad han/hon själv anser är rätt. (Dom 21:25).

I kristendomen (Guds religion) ger evangeliet en fullkomlig balans mellan form och frihet, dvs. det finns enhet i mångfalden och mångfald i enheten. Det var reformationen som utlöste detta välsignade tillstånd. Den besegrade länder och folkslag och lämnade stora spår efter sig i alla livets område i dessa länder. Denna revolution kan inte förklaras annat än att Gud bröt in i tid och rum. Gud måste i historien erkännas och förkunnas. Världshistorien bör framställas som den Allsmäktiges historiebok.

De första två kan inte frälsa människor från mörkret. Det är bara Guds religion eller evangeliets ljus som kan det.

För reformatorerna var de grundläggande frågor alltid: Vad är sanningen om hur Gud borde tillbedjas?, hur kan en människa rättfärdiggöras inför Gud? och hur skall Jesu Kristi kyrka ordnas? Dessa ärovärdiga män fick ingen ro tills de hittad de rätta svaren på dessa frågor. Svaren utvecklade de från sina intensiva studier i Guds ord som för dem var den enda auktoriteten.


Den gyllene regeln

Vi värderar dessa män högt men vi har en gyllene regel. Det följande är ett citat från William Cunningham som jag inte vill översätta eftersom något kan gå förlorat i översättningen:

"We believe nothing because the Reformers believed it, and we approve of nothing because they practised it; but, judging of them by the same standard which they applied to the church of Rome, and by which they professed to regulate their own opinions and conduct, because we believe with them that it is the right standard, we are firmly persuaded that what they opposed was error-grievous and dangerous error-and what they maintained was in the main truth-taught in His Word, and applied to them by the teaching of His Holy Spirit".

Vi är som de troende i Berea: De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om de kunde förhålla sig så (Apg 17:11).

Etiketter: reformationen

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln