Användarguide till att motverka väckelse

Av David Whitworth 

Här följer några tips för att motverka väckelsen -en liten användarguide eller bruksanvisning för att stävja väckelse.

Försumma Bibelns lära

  • Det bästa tipset är att försumma Bibelns lära. Vad är det bra för? Jo, för att det splittrar Guds folk. 
  • Bibelns slutliga auktoritet är förlegad och vi är moderna människor som kan tänka själva. Vi själva har förmågan att tolka Bibeln utifrån vårt eget förstånd och behöver ingen hjälp. Min egen tolkning är lika bra som alla andras. 

Vad säger Bibeln? 
Vi får ge ordet till Paulus: Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. (2 Tim 3:16). 

Med detta inspirerande ord som grund kunde han också säga: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. (Kol 3:16). 

Att behandla Ordet varsamt (2Tim 2:15) i tolkningen är en självklarhet. Som psalmisten skall vi gömma ordet i hjärtat så att vi inte syndar mot Gud (Ps 119:11). 

Utifrån dessa verser drar vi slutsatsen att Ordet skall härska över och styra varje tanke, ord och gärning. 

Det är nödvändigt att läsa Bibeln från pärm till pärm och flera gånger. Utifrån detta får man ett helhetsperspektiv om Ordets innehåll och syfte. Varje satsdel passar in och förstås i det stora sammanhanget. Utan hänsyn till detta blir Ordets förståelse fragmentariskt och kan lätt leda till misstolkningar eller som värst vantolkningar. 

Bibeln är ju central i väckelsen. Om nu Gud skulle välsigna oss med väckelse är vi då beredda att ta emot hundratals, kanske fler, nyfrälsta människor och undervisa dem i Guds Ord? För att undervisa måste vi ha någonting att undervisa om. 

Världslighet

  • En bra metod att motverka väckelsen är att uppföra sig som världens människor, det som kallas för världslighet. Alltså att den ofrälstes tänkande, värderingar och livsstil präglar vårt liv. 

Några anvisningar ges här:

  • Sträva efter att bli förmögen, satsa alla resurser, spara inte tid eller energi på detta. Tänk inte på något annat och låt ditt liv kretsa kring detta. 
  • Älska njutning istället för Gud (2Tim 3:4). Det är ingen brist på nöjen, det är bara till att välja och vraka.
  • Var modeinriktad. Sträva efter att hålla sig till det senaste modet. Om det överskrider anständighetens gräns är det ett litet pris att betala för att inte se gammalmodig ut. 
  • Vårt tänkande skall formas efter samhällets normer som kan hämtas från dagspressen, veckotidningar, böcker, TV och sociala medier. 

Vad säger Bibeln? 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja,det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom. (Rom 12:2). 

Det finns två alternativ: antingen förvandlas vi eller så förvrängs vårt tänkande. Det finns ingen gråzon. 

Att tycka att man gjort sitt

  • Vi äldre (jag tillhör den kategorin) kan också ge vårt bidrag att förhindra väckelsen. Ibland hör vi att vi äldre "har gjort sitt och det är dags att överlämna till nästa generation". Det är dags för oss att bejaka, med självbelåtenhet, oss själva. 

Vad säger Bibeln? 
Vad har vi uträttat? Det finns faktiskt en missbelåtenhet bland många av den yngre generationen som är riktad mot vår likgiltighet, och med all rätt. Jag har svårt att hitta pensionärer i Bibeln och Guds rike. Faktum är att det finns en uppmaning, som går som en röd tråd genom hela Skriften att vi ska lära upp, vägleda och be för våra andliga arvtagare. 

Det finns gott om exemplen: Mose-Josua, Elia-Elisa och Noomi-Rut i GT. Priscilla och Akvila-Apollos och Paulus-Timoteus i NT. 

Det finns ett behov av andliga föräldrar för de som är unga i sin tro. Frågan är om vi kan dra oss tillbaka och överlämna dem åt sig själva medan vi satsar på oss själva. Det är tragiskt att se de som är unga i sin tro falla offer för en fientlig värld som skoningslöst behandlar dem med förakt. Det gläder mig när jag träffar unga människor som brinner för Herren. Om allt står rätt till skall våra liv präglas av gudsfruktan, vishet och vara ett gott föredöme och vägleda dem. Kan vi inte be för och uppmuntra den yngre generation troende? 

Öppet tolerera synd

  • Omoral, irrlära och världslighet är garant att hålla väckelsen på avstånd. Om en församling vill motverka väckelse så kan den öppet tolerera synd bland sina äldste och medlemmar. 

Vad säger Bibeln? 
De sju församlingarna i Mindre Asien i Uppenbarelseboken fungerar som en allvarlig väckarklocka vars varningar vi skall ta till oss. Fem av de sju församlingar hotade Herren med straff om de inte ville omvända sig. En pastor till en församling i Norra England var en bibeltrogen och duktig predikant och bibelärare. Några församlingsmedlemmar kom till honom och vill ha dans i församlingslokalen. Han vägrade ge sitt tillstånd och blev tvungen att avgå. Kort därefter stängde församlingen igen sina portar. Sista gången jag besökte staden såg jag att byggnaden var förfallen. Det står idag som ett monument till olydnadens konsekvenser. 

"Hemliga" synder

  • Ett bra sätt att bromsa väckelsen är att överlämna sig åt "hemliga" synder. Det som ingen annan vet om och inte heller kan skada någon annan. Alltså att ge näring åt synd i våra hjärtan som sedan kan leda till orättfärdiga gärningar i smyg. "Men det är väl så att Gud kommer att förlåta mig i alla fall?". 

Vad säger Bibeln? 
Israel hade utfört ett framgångsrikt slag mot Jeriko och fick en tillsägelse från Herren att hålla sig borta från det tillspillogivna för att inte själva vara orsak till tillspillogivning och dra olycka över sig. Allt silver, guld, koppar och järn skulle helgas åt Herren och gå till Herrens skattkammare. 

En soldat vid namnet Akan fick efter sin hemkomst för sig att behålla några av föremålen och gräva ner dem i jorden under sitt tält. Det var väl inte så farligt tänkte Akan, för Herrens skattkammare översvämmades ju med krigsbyten och ingen kommer att sakna dessa få föremål. 

Israels nästa slag var mot Ai. Efter framgången mot Jeriko förstärktes Israels självförtroende, men mot Ai upplevde de svidande förluster. Det var något som Josua inte hade räknat med och hade svårt att förstå. Det kom snart upp till ytan att förlusten berodde på Akans "hemliga" synd och han straffades med döden. Berättelsen kan du läsa i Josuas bok kap 6 & 7. 

Våra handlingar har konsekvenser
Slutsats: Vi lever i en värld med orsak och verkan där våra handlingar medför konsekvenser som antingen kan motverka väckelsen eller bidra till väckelsens framfart. 

Paulus ord sammanfattar denna blogg mycket väl: Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. (Romarbrevet 14:7-8).
 

Etiketter: väckelse

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln