Abraham Booth Av Guds nåd allena

Av Guds nåd allena
Abraham Booth
Svensk version av ”The Reign of Grace”
Första gången publicerad 1768

Den brittiske baptistpastorn Abraham Booth (1734 -1806) lät läran om Guds kärleksfulla nåd prägla både undervisningen i församlingen och den praktiska kärleken i församlingen. Tron fick inte bara vara torra läror, utan läran måsta tas sig uttryck i det dagliga livet, i bön, tillbedjan, ett heligt liv och omsorg om andra.

Två exempel på hur social omsorg naturligt flödar ut ur en teologi med nåden i centrum är ”Prayer and Alms Society” som grundades 1775 för att ge hjälp till behövande i församlingen och i det omgivande grannskapet och Booths predikan ”Commerce in the Human Species” 1792 som är anmärkningsvärd då den är mycket tydlig mot slaveri och slavhandel. För Booth hörde reformatorisk predikan samman med omsorg om de fattiga och utsatta och han ställde dem inte mot varandra. Praktisk handling följer ur god teologi.

Den bästa introduktionen till Booths förkunnelse är den lilla boken ”Av Guds nåd allena” (”The Reign of Grace” 1878). Här ger han en introduktion till troslärans grunder med nåden i centrum och lyckas förklara mycket på bara 43 sidor i den förkortade versionen. Enkelt och pedagogiskt förklaras vad nåd är och hur nåden genomsyrar hela den kristna teologin. En liten bok som gör hjärtat varmt och som väcker en stark kärlek till Jesus. Kanske förklaras innehållet i ”Av Guds nåd allena” bäst genom att återge kapitlens rubriker (lätt redigerade):

 • Vad är nåd?
 • Frälsning av nåd allena
 • Den särskiljande nåden
 • Hur nåden styr vår kallelse
 • Guds förlåtande av våra synder beror på att Gud är nådefull
 • Vår rättfärdiggörelse berör på Guds nåd
 • Vårt upptagande som Guds barn beror på Guds nåd
 • Vår helgelse beror på Guds nåd
 • Vikten av helighet och goda gärningar
 • Nåden bevarar den troende i säkerhet till dess han/hon når himlen
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi person
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi verk
 • Guds nåds slutgiltiga syfte

I del delar av svensk kristenhet som präglats av pingstväckelsen har man ibland en undervisning där man blandar nåden med människan gärningar som tidvis resulterat i lagiskhet och bristande frälsningsvisshet. Andra delar har genom Karl Barths teologi fått lyssna till något av reformationens förkunnelse om nåden, men har samtidigt ofta fått med sig ett bristande förtroende för Bibelns auktoritet och en smygande tanke om att alla människor kommer till himlen. Sverige behöver därför en sund och balanserad reformatorisk undervisning om Guds kärleksfulla nåd. Att Abraham Booths lilla bok om nåden nu finns tillgänglig för allmänheten på svenska är därför en mycket god sak, en sann välgärning.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln