John Howard Yoder Liv i församlingen

Liv i församlingen ”Att vara ett hoppfullt tecken i världen”
John Howard Yoder
Bokförlaget Libris och Johanneskyrkans förlag, 2003

Innan kejsar Konstantins omvändelse år 312, var den kristna kyrkan en avantgardistisk sekt med ungefär tio procent av befolkningen som medlemmar. Med Konstantin inleddes dock en symbios mellan stat och kyrka, att födas i romerska riket blev snart detsamma som att födas som kristen. Det här innebar en djup påverkan på Europas kultur som vi ännu märker av. Men, också kyrkan genomgick en genomgående förändring. Regelbundet har det framträtt väckelserörelser som velat gå tillbaka till kyrkans ursprungliga evangelium och levnadsätt, att återupptäcka det som gått förlorat när man anpassat sig som folkkyrka och tjänare till överheten.

Boken ”Liv i församlingen” av John Howard Yoder ger ett gott underlag för ett samtal om hur vi i vår tid kan återupptäcka något av den glöd som fanns i urkyrkan och kanske sortera bort lager av konstantinism som vår tro och lära sakta byggt på sig. Boken är fokuserad på fem praktiker som är grunden för församlingen, dessa är:

  • Dopet och den nya mänskligheten – Dop – Att döpa i vatten
  • Att binda och lösa – Broderlig förmaning – Att ta ansvar för varandra
  • Att bryta bröd tillsammans – Nattvarden – Att dela brödet
  • Kristi fullhet – Det gemensamma praktiserande av gåvorna – Ge rum för allas gåvor
  • Paulus regel – Församlingsmötet – Att komma överens


Ibland har vi blivit så fokuserade på lärorenhet att vi missat praktikernas centrala roll i lärjungaskap och församlingsliv. Andra gånger har vi så anpassat oss till det omgivande samhället att vi gått så långt bort från att vara avantgardistisk sekt att vi knappt är igenkännbara som kristna. Den radikala reformationen var radikal och genom Yoders bok får vi hjälp att återupptäcka det radikala som ofta ligger latent i de församlingar som en gång sprang fram ur mäktiga väckelser.

Etiketter: anabaptist böcker

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln