Efter Kristus Att följa Jesus med hjälp av Didache

Efter Kristus - Att följa Jesus med hjälp av Didaché
Tobias Hadin och Kristoffer Lignell
Argument förlag, 2015
www.didache.se

Med jämna mellanrum möter man bröder och systrar som berättar att de saknar glädjen i tron och ibland också tryggheten i frälsningen. En teolog som Jonathan Edwards (1703–1758) menade att det är sådant som sker om man inte arbetar på att förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus. Att ett liv som är inriktat på helighet också ger glädje och trygghet i tron. Kanske är det här ett av de viktigaste områdena att utvecklas i för dagens svenska kristenhet, att hjälpa individen att arbete på att leva heligt och bli mer lik Kristus.

Det här var mycket viktigt för dem som grundade den församling jag är en del av. Man samlades runt öppna Biblar och sökte tillsammans ivrigt att förstå Bibelns undervisning om ett heligt liv. Mycket gott kom ut ur detta, men ibland tycks det som att det som för den första generationen gav glädjen i ett heligt liv, för senare generationer kunde framstå som förstelnade regler och underliga beteenden.

Man kan undra om inte varje generation har att själva har att samlas runt öppna Biblar bedjande om ledning och ljus över Skriften för låta sina liv präglas av helighet och ökande likhet med Kristus. Att tillämpa Bibelns undervisning 2015 kan i vissa delar skilja från hur en naturlig tillämpning var 1922. Det är samma längtan att efter att helt och fullt följa Bibeln, men en annorlunda kultur att leva ut det livet i. Då som nu så är kristen tro inte endast att ha övertygelser i enlighet med Skriften. Om dessa övertygelser inte tar sitt yttryck i vardagslivet så är det kanske något djupt problematiskt med vår tro.

I den nya boken ”Efter Kristus - Att följa Jesus med hjälp av Didaché” får vi en god hjälp för ett samtal om vad ett heligt liv innebär i vår tid. Genom att boken utgår från den urkristna församlingsmanualen ”Didache -De tolv apostlarnas lära”, får vi en spännande möjlighet pröva vår tolkning av Bibeln mot en kristen gemenskap från 100-talet. Deras kultur var en annan, och deras utmaningar andra. Men, genom att leva oss in i deras frågeställningar och deras hantering av olika frågor får vi underlag för att brottas med vår tids frågeställningar.

Tobias Hadin och Kristoffer Lignell har tagit fram en egen översättning av Didaché där de har valt ett samtida språk och tolkningar som gör texten bättre anpassad för bokens syfte. Till exempel talar man om ”De tolv apostlarnas träning” istället för ”De tolv apostlarnas lära” som annars är brukligt. Fokus ligger på praktisk träning i ett kristet liv. Översättningen flyter bra och bör fungera bra också i en smågrupp eller motsvarande.

Bokens kommentar till Didaché ger god hjälp för att förstå den tidens bakgrund och samtala om tillämpningar in i vår tid. Ett kapitel tar upp efterföljelse i praktiken och boken avslutas med ett kapitel om träningar, som bland annat ger underlag för grupper som samtalar om och tränar i lärjungaskap. Materialet är bra och inbjuder verkligen till att prova själv i det sammanhang man själv befinner sig i.

”Efter Kristus - Att följa Jesus med hjälp av Didaché” är en förunderlig liten bok, som med sin tydliga knytning till den uråldriga kristna traditionen och med sitt fokus på praktiskt liv är en lite främmande fågel i den svenska kristna litteraturen. Radikal och samtida, men inte för att ge en strömlinjeformad ”kristendom light”. Snarare inbjuder boken till ett samtal om hur man lever ett heligt liv som såväl puritaner och pingstpionjärer väl skulle kunna känna igen sig i.

Jag kommer att föreslå att vi planerar en studiegrupp med ”Didaché-träffar” i församlingen under hösten.

Etiketter: traditionen böcker etik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln